Wikia


Slachtoffers van Johan van Horst in de originele reeks
Johan x Gorkwin
Eerste verschijning
Laatste verschijning
Originele reeks
Totaal
259


Dit waren de slachtoffers van Johan van Horst in de originele reeks.

Geschiedenis

Johans moorden in de originele reeks

Foto Naam Album Nummer Totaal Methode
Johan x bewaker
Reyhold's kasteelbewaker
Het Gebroken Zwaard
1
1
Val
Johan x soldaat
Reyhold's eerste soldaat
Het Gebroken Zwaard
2
2
[[]]
Johan x soldaat 2
Reyhold's tweede soldaat
Het Gebroken Zwaard
3
3
[[]]
Johan x soldaat 3
Reyhold's derde soldaat
Het Gebroken Zwaard
4
4
[[]]
Johan x Reyhold soldaat
Reyhold's vierde soldaat
Het Gebroken Zwaard
5
5
[[]]
[[File:|150px]]
Reyhold's vijfde soldaat
Het Gebroken Zwaard
6
6
[[]]
Johan x soldaat 5
Reyhold's zesde soldaat
Het Gebroken Zwaard
7
7
[[]]
Johan x Baldur werker 1
Baldur's eerste werker
De Gouden Sporen
8
8
[[]]
Johan x Baldur werker 2
Baldur's tweede werker
De Gouden Sporen
9
9
[[]]
Johan x Baldur werker 3
Baldur's derde werker
De Gouden Sporen
10
10
[[]]
Johan x Baldur werker 4
Baldur's vierde werker
De Gouden Sporen
11
11
[[]]
Johan x Baldur werker 5
Baldur's vijfde werker
De Gouden Sporen
12
12
[[]]
Johan x Baldur werker 6
Baldur's zesde werker
De Gouden Sporen
13
13
[[]]
Johan x Baldur
Baldur
De Gouden Sporen
14
14
[[]]
Johan x Siegmund van Kamroen
Siegmund van Kamroen
Het Veenspook
15
15
[[]]
Johan x soldaat Bagdad
Zwarte Magiër's eerste
wachter
De Parel van Bagdad
16
16
[[]]
Johan x soldaat Bagdad 2
Zwarte Magiër's tweede
wachter
De Parel van Bagdad
17
17
[[]]
[[File:|150px]]
Zwarte Magiër's derde
wachter
De Parel van Bagdad
18
18
[[]]
Johan x soldaat Bagdad 3 - 4
Zwarte Magiër's vierde
en vijfde wachter
De Parel van Bagdad
19-20
19-20
[[]]
Johan x Zwarte Magier 1 - 3
Eerste, tweede en derde
Zwarte Magiër
De Parel van Bagdad
21-23
21-23
[[]]
Johan x Zwarte Magier 4
Vierde en vijfde Zwarte
Magiër
De Parel van Bagdad
24-25
24-25
[[]]
[[File:|150px]]
Zwarte Magiër's vijfde
wachter
De Parel van Bagdad
26
26
[[]]
Johan x Kalief wachter 1 - 2
Kalief's eerste en tweede
wachter
De Parel van Bagdad
27-28
27-28
[[]]
Bokkensteen soldaat 1
Diedrich van Bokkensteen's
soldaat
De Vrijschutter
29
29
[[]]
Bokkensteen soldaten 2
Diedrich van Bokkensteen's
tweede soldaat
en
derde soldaat
De Vrijschutter
30-31
30-31
[[]]
Bokkensteen soldaten 3
Diedrich van Bokkensteen's
vierde
en vijfde soldaat
De Vrijschutter
32-33
32-33
[[]]
Bokkensteen soldaat 6
Diedrich van Bokkensteen's
zesde soldaat
De Vrijschutter
34
34
[[]]
Bokkensteen soldaat 4
Diedrich van Bokkensteen's
zevende soldaat
De Vrijschutter
35
35
[[]]
Johan x Bokkensteen
Diedrich van Bokkensteen
De Vrijschutter
36
36
[[]]
Johan x sluipmoordenaar 1
Sluipmoordenaar
Het Wapen van Rihei
37
37
[[]]
Johan x Okyo rover 1
Eerste wachter
Het Wapen van Rihei
38
38
[[]]
Johan x Okyo rover 2
Tweede wachter
Het Wapen van Rihei
39
39
[[]]
Japanse zwaardvechter 1
Eerste Japanse zwaardvechter
Het Wapen van Rihei
40
40
[[]]
Japanse zwaardvechter 2
Tweede Japanse zwaardvechter
Het Wapen van Rihei
41
41
[[]]
Wachter 1
Jayavars eerste bewaker
De Val van Angkor
42
42
Water geworpen
Wachter 2
Jayavars tweede bewaker
De Val van Angkor
43
43
Water geworpen
Johan x Jayavar
Jayavar
De Val van Angkor
44
44
[[]]
Johan x Khmer 1
Eerste Khmer
De Val van Angkor
45
45
[[]]
Johan x Khmer 2
Tweede Khmer
De Val van Angkor
46
46
[[]]
Johan x Khmers 1
Derde en vierde Khmer
De Val van Angkor
47-48
47-48
Zwaard
Johan x Khmers 2
Vijfde, zesde en zevende
Khmer
De Val van Angkor
49-51
49-51
Zwaard
Johan x gouden sikkel 1
Thoran's eerste Gouden
Sikkel lid
De Gouden Sikkel
52
52
Zwaard
Johan x gouden sikkel 2
Thoran's tweede Gouden
Sikkel lid
De Gouden Sikkel
53
53
Zwaard
Johan x gouden sikkel 3
Thoran's derde en vierde
Gouden Sikkel lid
De Gouden Sikkel
54-55
54-55
Zwaard
[[File:|150px]]
Thoran's vijfde Gouden
Sikkel lid
De Gouden Sikkel
56
56
Zwaard
Johan x Thoran
Thoran
De Gouden Sikkel
57
57
[[]]
Johan x Ivar
Ivar
De Draak van Moerdal
58
58
[[]]
Johan x Ivar groep
De Graaf van Moerdal's
eerste werker
en
De Graaf van Moerdal's nar
De Draak van Moerdal
59-60
59-60
[[]]
Johan x Moerdal beul
De Graaf van Moerdal's beul
De Draak van Moerdal
61
61
[[]]
Strandschuimer 1 - 2
Eerste en tweede
strandschuimer
Storm over Damme
62-63
62-63
[[]]
Strandschuimer 3
Derde strandschuimer
Storm over Damme
64
64
[[]]
Strandschuimer 4
Vierde strandschuimer
Storm over Damme
65
65
[[]]
Strandschuimer 5
Vijfde strandschuimer
Storm over Damme
66
66
[[]]
Johan x Halvoet
Maarten Halvoet
Storm over Damme
67
67
[[]]
Franse soldaat 1
Eerste Franse soldaat
Storm over Damme
68
68
[[]]
Franse soldaat 2
Tweede Franse soldaat
Storm over Damme
69
69
[[]]
Franse soldaat 3 - 4
Derde en vierde Franse
soldaat
Storm over Damme
70-71
70-71
[[]]
Franse soldaat 5
Vijfde Franse soldaat
Storm over Damme
72
72
[[]]
Magyaar 1
Ugara's eerste werker
De Zilveren Adelaar
73
73
[[]]
Magyaar 2
Ugara's tweede werker
De Zilveren Adelaar
74
74
[[]]
Magyaar 3
Ugara's derde werker
De Zilveren Adelaar
75
75
[[]]
Magyaar 4
Ugara's vierde werker
De Zilveren Adelaar
76
76
[[]]
Johan x Kurt
Kurt
De Zilveren Adelaar
77
77
[[]]
Magyaar 5
Ugara's vijfde werker
De Zilveren Adelaar
78
78
[[]]
Magyaar 6
Ugara's zesde werker
De Zilveren Adelaar
79
79
[[]]
Magyaar 7 - 8
Ugara's zevende en achtste
werker
De Zilveren Adelaar
80-81
80-81
[[]]
Magyaar 9
Ugara's negende werker
De Zilveren Adelaar
82
82
[[]]
Johan x Ugara
Ugara
De Zilveren Adelaar
83
83
[[]]
Johan x Kobolden 1
Eerste en Tweede kobold
De Hoorn van Horak
84-85
84-85
[[]]
Johan x Kobolden 2
Derde, vierde, vijfde
en zesde kobold
De Hoorn van Horak
86-89
86-89
[[]]
Johan x Kobolden 3
Zevende, achtste
en negende kobold
De Hoorn van Horak
90-92
90-92
[[]]
Johan x Kobolden 4
Tiende en elfde kobold
De Hoorn van Horak
93-94
93-94
[[]]
Johan x Kobolden 5
Twaalfde kobold
De Hoorn van Horak
95
95
[[]]
Johan x Gorm helper
Gemaskerde rover
De Hoorn van Horak
96
96
[[]]
Wachtpost Hoorn Horak
Schildwacht
De Hoorn van Horak
97
97
[[]]
Dieven 1
Klaus's eerste en tweede
werker
De Vuurgeest
98-99
98-99
[[]]
Dieven 2
Klaus's derde werker
De Vuurgeest
100
100
[[]]
Dieven 3
Klaus's vierde werker
De Vuurgeest
101
101
[[]]
Dieven 4
Klaus's vijfde en zesde
werker
De Vuurgeest
102-103
102-103
[[]]
Dieven 5
Klaus's zevende werker
De Vuurgeest
104
104
[[]]
Dieven 6
Klaus's achtste werker
De Vuurgeest
105
105
[[]]
Dieven 7
Klaus's negende werker
De Vuurgeest
106
106
[[]]
Dieven 8
Klaus's tiende werker
De Vuurgeest
107
107
[[]]
Dieven 9
Klaus's elfde werker
De Vuurgeest
108
108
[[]]
Dieven 10
Klaus's twaalfde en
dertiende werker
De Vuurgeest
109-110
109-110
[[]]
Dieven 11
Klaus's veertiende werker
De Vuurgeest
111
111
[[]]
Klaus dood
Klaus
De Vuurgeest
112
112
[[]]
Gemaskerde mannen 1
Balor's eerste werker
De Galmende Kinkhoorns
113
113
[[]]
Gemaskerde mannen 2
Balor's tweede werker
De Galmende Kinkhoorns
114
114
[[]]
Gemaskerde mannen 3
Balor's derde en
vierde werker
De Galmende Kinkhoorns
115-116
115-116
[[]]
Johan x Balor
Balor
De Galmende Kinkhoorns
117
117
[[]]
Johan x Lijkenrover Zwarte Wolvin
Man
De Zwarte Wolvin
118
118
[[]]
Johan x Houtijn moordenaar
Houtijn's moordenaar
De Zwarte Wolvin
119
119
[[]]
Johan x aanvaller 2
Johan's aanvaller
De Zwarte Wolvin
120
120
[[]]
Johan x de Zeven lid 1
De Zeven's eerste lid
De Zwarte Wolvin
121
121
[[]]
Johan x de Zeven lid 2 - 3
De Zeven's tweede
en derde lid
De Zwarte Wolvin
122-123
122-123
[[]]
Johan x de Zeven lid 4
De Zeven's zesde lid
of Garwin
De Zwarte Wolvin
124
124
[[]]
Johan x Verdal
Verdal
Baloch de Reus
125
125
[[]]
Johan x Kjalt
Talmar's eerste werker
De Zeekoning
126
126
[[]]
Witte viking 1
Gorling's eerste werker
De Zeekoning
127
127
[[]]
Witte viking 2
Talmar's tweede werker
De Zeekoning
128
128
[[]]
Kjalten 1
Gorling's tweede werker
De Zeekoning
129
129
[[]]
Kjalten 2
Gorling's derde, vierde
en vijfde werker
De Zeekoning
130-132
130-132
[[]]
Kjalten 3
Gorling's zesde werker
De Zeekoning
133
133
[[]]
Kjalten 4
Gorling's zevende, achtste
en negende werker
De Zeekoning
134-136
134-136
[[]]
Kjalten 5
Gorling's tiende
en elfde werker
De Zeekoning
137-138
137-138
[[]]
Kjalten 6
Gorling's twaalfde en
dertiende werker
De Zeekoning
139-140
139-140
[[]]
Johan x Gorling
Gorling
De Zeekoning
141
141
[[]]
Griek 1
Démétrios's eerste werker
De Witte Tempel
142
142
[[]]
Griek 2
Démétrios's tweede werker
De Witte Tempel
143
143
[[]]
Griek 3
Démétrios's derde werker
De Witte Tempel
144
144
[[]]
Griek 4
Démétrios's vierde werker
De Witte Tempel
145
145
[[]]
Griek 5
Démétrios's vijfde werker
De Witte Tempel
146
146
[[]]
Griek 6
Démétrios's zesde werker
De Witte Tempel
147
147
[[]]
Johan x Lodogran soldaat 1
Lodogran van Camelard's
eerste soldaat
Koning Arthur
148
148
[[]]
Johan x Lodogran soldaat 2
Lodogran van Camelard's
tweede soldaat
Koning Arthur
149
149
[[]]
Johan x Lodogran soldaat 3
Lodogran van Camelard's
derde soldaat
Koning Arthur
150
150
[[]]
Johan x Lodogran soldaat 4
Lodogran van Camelard's
vierde soldaat
Koning Arthur
151
151
[[]]
Johan x Borsaw soldaat
Borsaw's eerste soldaat
Koning Arthur
152
152
[[]]
Gevecht Koning Arthur
Borsaw's tweede soldaat
Koning Arthur
153
153
[[]]
Johan x Kerwyn's wachter
Kerwyn's wachter
Kerwyn de Magiër
154
154
[[]]
Modred handlanger 1
Modred's eerste
handlanger
De Wilde Horde
155
155
[[]]
Modred handlanger 2
Modred's tweede
handlanger
De Wilde Horde
156
156
[[]]
Modred handlanger 3
Modred's derde
handlanger
De Wilde Horde
157
157
[[]]
Picten 1
Eerste Pict
De Wilde Horde
158
158
[[]]
Picten 2
Tweede tot zesde Pict
De Wilde Horde
159-163
159-163
[[]]
Picten 3
Zevende Pict
De Wilde Horde
164
164
[[]]
Picten 4
Achtste, negende en
tiende Pict
De Wilde Horde
165-167
165-167
[[]]
Picten 5
Elfde en twaalfde Pict
De Wilde Horde
168-169
168-169
[[]]
Picten 6
Dertiende Pict
De Wilde Horde
170
170
[[]]
Johan x Stenen Raaf
De Heer van Brokland's
eerste lid
Hugon de Hofnar
171
171
[[]]
Brokland dood
De Heer van Brokland
Hugon de Hofnar
172
172
[[]]
Johan x Nomaden 1
Caglior's eerste werker
De Zwarte Banier
173
173
[[]]
Johan x Nomaden 2
Caglior's tweede en
derde werker
De Zwarte Banier
174-175
174-175
[[]]
Johan x Nomaden 3
Caglior's vierde werker
De Zwarte Banier
176
176
[[]]
Johan x Nomaden 4
Caglior's vijfde en
zesde werker
De Zwarte Banier
177-178
177-178
[[]]
Ier 1
Kian's eerste werker
De Kroon van Deirdre
179
179
[[]]
Ier 2 - 3
Kian's tweede en
derde werker
De Kroon van Deirdre
180-181
180-181
[[]]
Ier 4
Kian's vierde werker
De Kroon van Deirdre
182
182
[[]]
Ier 5
Kian's vijfde werker
De Kroon van Deirdre
183
183
[[]]
Johan x Dermot
Dermot
De Kroon van Deirdre
184
184
[[]]
Ier 6
Kian's zesde werker
De Kroon van Deirdre
185
185
[[]]
Ier 7
Kian's zevende werker
De Kroon van Deirdre
186
186
[[]]
Ier
Kian's achtste werker
De Kroon van Deirdre
187
187
[[]]
Ier 8
Kian's negende werker
De Kroon van Deirdre
188
188
[[]]
Ier 9
Kian's tiende werker
De Kroon van Deirdre
189
189
[[]]
Kian dood
Kian en Kian's elfde werker
De Kroon van Deirdre
190-191
190-191
[[]]
Ier 10 - 11
Kian's twaalfde, dertiende
en veertiende
werker
De Kroon van Deirdre
192-194
192-194
[[]]
Eerste kobold
Eerste Kobold
Het Graf van Ronjar
195
195
[[]]
Harald viking 1
Harald's eerste werker
Het Graf van Ronjar
196
196
[[]]
Harald viking 2 - 3
Harald's tweede en
derde werker
Het Graf van Ronjar
197-198
197-198
[[]]
Johan x Harald
Harald
Het Graf van Ronjar
199
199
[[]]
Johan x Prins 1
Prinsen van de Nacht werknemer 1
De Maansteen
200
200
[[]]
Johan en Oberon x Prins 2
Prinsen van de Nacht werknemer 2
De Maansteen
201
201
[[]]
Johan x Hakuwa
Hakuwa
De Maansteen
202
202
[[]]
Johan x Noorman Zwaneburcht 1
Eerste Noorman
De Zwaneburcht
203
203
[[]]
Johan x Noorman 2
Tweede Noorman
De Zwaneburcht
204
204
[[]]
Johan x Noorman 3
Derde Noorman
De Zwaneburcht
205
205
[[]]
Johan x Hooglander
Eerste Hooglander
Mysterie te Camelot
206
206
[[]]
Johan x Hooglanders
Tweede, derde, vierde
en vijfde Hooglander
Mysterie te Camelot
207-210
207-210
[[]]
Johan x Egyptenaar 1
Eerste en tweede
Egyptenaar
De Groene Mummie
211-212
211-212
[[]]
Johan x Egyptenaar 2
Derde Egyptenaar
De Groene Mummie
213
213
[[]]
Johan x Egyptenaar 3
Vierde Egyptenaar
De Groene Mummie
214
214
[[]]
Johan x Egyptenaar 4
Vijfde Egyptenaar
De Groene Mummie
215
215
[[]]
Johan x Egyptenaar 6
Hans's moordenaar
De Groene Mummie
216
216
[[]]
Johan x Egyptenaar 5
Zevende Egyptenaar
De Groene Mummie
217
217
[[]]
Johan x Gorkwin soldaten 1
Gorkwin's eerste ridder
Angst over Nevelland
218
218
[[]]
Johan x Gorkwin soldaten 2
Gorkwin's tweede en
derde ridder
Angst over Nevelland
219-220
219-220
[[]]
Johan x Gorkwin soldaten 3
Gorkwin's vierde ridder
Angst over Nevelland
221
221
[[]]
Johan x Gorkwin
Gorkwin
Angst over Nevelland
222
222
[[]]
Johan x Gorkwin soldaten 4
Gorkwin's vijfde en
zesde ridder
Angst over Nevelland
223-224
223-224
[[]]
Moor 1
Harams eerste werker
Het Beleg van Crowstone
225
225
[[]]
Moor 2
Harams tweede werker
Het Beleg van Crowstone
226
226
[[]]
Moor 3
Harams derde en
vierde werker
Het Beleg van Crowstone
227-228
227-228
[[]]
Moor 4
Harams vijfde werker
Het Beleg van Crowstone
229
229
[[]]
Moor 5
Harams zesde werker
Het Beleg van Crowstone
230
230
[[]]
Moor 6
Harams zevende en
achtste werker
Het Beleg van Crowstone
231-232
231-232
[[]]
Moor 7
Harams negende en
tiende werker
Het Beleg van Crowstone
233-234
233-234
[[]]
Moor 8
Harams elfde werker
Het Beleg van Crowstone
235
235
[[]]
Canod Dienaar
Canods dienaar
Het Derde Wapen
236
236
[[]]
Johan x Hun
Eerste Hun
De Zwarte Roos
237
237
[[]]
Rosana soldaten 1
Rosana's eerste, tweede
en derde werker
De Wilde Jacht
238-240
238-240
[[]]
Rosana soldaten 2
Rosana's vierde werker
De Wilde Jacht
241
241
[[]]
Rosana soldaten 3
Rosana's vijfde en zesde
werker
en Rufus
De Wilde Jacht
242-244
242-244
[[]]
Herzel soldaten
Orlis's eerste en
tweede werker
Noodkreet uit Cambor
245-246
245-246
[[]]
[[File:|150px]]
Eerste Gemaskerde Ruiter
De Barst in de Ronde Tafel
247
247
[[]]
Gemaskerde ruiters 2
Bahaal's eerste en
tweede lid
De Laatste Droom
248-249
248-249
[[]]
Gemaskerde ruiters 1
Bahaal's derde en
vierde lid
De Laatste Droom
250-251
250-251
[[]]
Pict 1 Testament
Eerste Pict
Het Testament
252
252
[[]]
Pict 2 Testament
Tweede Pict
Het Testament
253
253
[[]]
Johan x Dwergen Parcifal 1
Eerste, tweede, derde
en vierde Dwerg
Parcifal
254-257
253-256
[[]]
Johan x Dwergen Parcifal 2
Vijfde, zesde en zevende
Dwerg
Parcifal
258-260
258-260
[[]]

Verschijningen

Stripreeks

Wetenswaardigheden

Bewaker
Reyhold's kasteelbewaker
 • Johan is het eerste hoofdpersonage in de stripreeks die een persoon (Reyhold's kasteelbewaker) ombracht.
  • Johan is ook het eerste hoofdpersonage in de stripreeks die meerdere moorden pleegde.
 • Johan is niet de eerste bekende moordenaar in de stripreeks. In de originele tijdlijn behoort dit tot de stalmeester moordenaar en in een flashback (wat eigenlijk het meest dichterbij komt) geldt dit voor Mathis van Eikendale.
  • Johan, hoe dan ook, is wel de eerste persoon die meer dan 1 persoon had omgebracht (Het Gebroken Zwaard).
 • Het is mogelijk, maar onbekend of Johan voor Reyhold's kasteelbewaker iemand had omgebracht. Dit kan gebeurd zijn voordat Johan zijn gouden sporen verdiende voor de evenementen van dit album.
 • Het Gebroken Zwaard is de eerste strip in de reeks waarin Johan een persoon ombrengt.
 • Het Gebroken Zwaard is het eerste album waarbij Johan al zijn slachtoffers in dezelfde locatie had omgebracht (Kasteel Eikendale).
 • Het Gebroken Zwaard is ook het eerste album waarin Johan meerdere personen ombrengt.
 • Doordat Johan meerdere moorden pleegde in De Gouden Sporen, was Johan het eerste personage in de stripreeks die 2 albums achter elkaar personen ombracht (Het Gebroken Zwaard en De Gouden Sporen).
  • Johan was ook hierdoor het eerste terugkerende personage die in meerdere albums personen om het leven bracht.
  • Johan was ook hierdoor het eerste hoofdpersonage die in meerdere albums personen om het leven bracht.
 • Meerdere meesterbreinen waren de eerste personen die stierven in een album met:
 • De Gouden Sporen is het eerste album waarin Johan meerdere slachtoffers maakt op verschillende locaties gedurende het album.
 • Baldur uit De gouden Sporen is Johans eerste slachtoffer die een jongeman (Erwin) probeerde te vermoorden en de eerste die hierin faalde.
 • Het Veenspook is de eerste strip in de reeks waarin Johan maar één persoon (Siegmund van Kamroen) vermoord. In latere albums doet Johan dit ook.
 • De Parel van Bagdad is de eerste strip in de stripreeks waarin Johan een andere wapen dan zijn zwaard gebruikt om iemand om te brengen. Gedurende de strip gebruikt Johan een ander zwaard dan zijn reguliere zwaard om iemand om te brengen.
 • De Parel van Bagdad is het eerste album waarin Johan personages in een locatie vermoord, wiens locatie later uiteindelijk vernietigd zou worden.
Johans badjas
Johan ontmoet Siegmund van Kamroen en zijn broers. Siegmund bevestigt zijn achternaam als van Kamroen gedurende hun eerste ontmoeting.
 • In De Vrijschutter brengt Johan Diedrich van Bokkensteen om het leven. Johan had hem niet omgebracht met zijn zwaard. Hij is de enige vijand en meesterbrein met een naam die niet omkwam door Johan met zijn zwaard.
 • In De Val van Angkor zei Johan tegen Jayavar dat zijn zwaard nog nooit nodeloos bloed had vergoten. Ironisch genoeg kwam later Jayavar zelf om het leven door Johan. Dit kwam ook mede doordat Jayavar Johan uiteindelijk had verraden.
 • Thoran heeft een paar speciale details als slachtoffer van Johan uit De Gouden Sikkel:
  • Thoran is Johans enige slachtoffer uit De Gouden Sikkel die stierf in Gawijns kasteel.
  • Thoran is Johans enige slachtoffer uit De Gouden Sikkel die hij niet had vermoord terwijl hij op zijn paard zat.
  • Thoran is Johans eerste slachtoffer die geen volwassen vrouw probeerde om te brengen.
  • Thoran is Johans eerste slachtoffer die een vrouw (Hilde) probeerde te vermoorden, maar die geen directe acties tegen de vijand onder nam. Hoe dan ook, Hilde zorgde voor een afleiding, wat wel indirect leidde naar de dood van Thorans broer Nabor.
  • Thoran is Johans eerste slachtoffer die een persoon (Nabor) in een kasteel ombracht.
  • Thoran is Johans eerste slachtoffer die een jong meisje probeerde te vermoorden (Hilde) en ook Johans eerste slachtoffer die hierin faalde.
  • Thoran is Johans eerste (en momenteel enige) slachtoffer uit de stripreeks die een familielid van zijn eigen (Nabor) ombracht.
  • Thoran is Johans eerste slachtoffer wiens eigen slachtoffer (Nabor) indirect bevestigt was als moordenaar en de eerste moordenaar van een slachtoffer van Johan (Thoran in dit geval).
   • Ironisch genoeg probeerde hij na de dood van zijn broer aan zijn handen ook nog Gawijns familie om te brengen, maar faalde hierin. Hij was Johans eerste slachtoffer die een andere familie (niet getrouwd meegeteld zoals bij Hiordis van Valkensteen) probeerde om te brengen. Was Thoran dit wel gelukt, dan zou hij het eerste personage en Johans eerste slachtoffer zijn die zowel een lid van zijn eigen familie ombracht als meerdere leden van een andere familie.
 • De Graaf van Moerdal's beul is Johans enige slachtoffer uit De Draak van Moerdal die niet stierf door Johan in Ivar's grot.
 • In Storm over Damme is het de eerste strip waarin een vijand, Maarten Halvoet meer dan 1 persoon om brengt in een strip.
  • Siegmund van Kamroen had samen met zijn broers (Ulrich, Gunnar en Rolf van Kamroen) Helmund van Valkensteen omgebracht. Siegmund probeerde Johan nog om te brengen, maar faalde hierin dankzij Hiordis. Later probeerde Siegmund Hiordis van Valkensteen, de vrouw van Helmund van Valkensteen ook nog om te brengen, maar faalde hierin dankzij Johan.
  • Thoran had Nabor omgebracht, maar probeerde Johan zelf om te brengen, maar faalde hierin dankzij Karin, de aangenomen dochter van Thoran, die Johans leven redde.
 • Johan is de eerste persoon die in de reeks 10 albums elkaar iemand ombracht.
  • Johan is ook de eerste persoon die in de reeks 20 albums elkaar iemand ombracht.
 • In De Zilveren Adelaar zijn 2 personages met de naam Kurt te zien. De Kurt die bij Graaf von Sebald te zien komt niet door Johan om het leven. Hij is na de dood van de Kurt die door Johan om het leven kwam te zien.
 • Gedurende het album De Zwarte Wolvin slaat Johan 2 leden neer van De Zeven. Dit was ook de eerste keer dat Johan dit deed bij een genoemde groep.
  • Hoe dan ook, het is onbekend of 1 van de 2 leden of allebei om het leven kwamen door Johan van Horst.
 • In De Zwarte Wolvin is het zeer logisch dat Johan een aantal personen had omgebracht in het grote gevecht aan het begin van het verhaal. Hoe dan ook, hoeveel personen omkwamen door Johan was niet te zien in de strip en ook niet genoemd (niet de personen meegeteld die later omkwamen door Johan in de Zwarte Wolvin).
  • Wanneer Johan 3 leden heeft vermoord in De Zwarte Wolvin van de Zeven, zijn er nog 4 leden over van de Zeven. Alle 4 de leden dragen een andere helm. Wanneer Johan het laatste lid van de 4 ombrengt, is het mogelijk dat Johan Garwin ombrengt, aangezien de helm duidelijk lijkt op die van Garwin. Hoe dan ook, de helm lijkt ook op die van een ander lid. Voor de dood van de laatste leden worden de laatste verraste ridders omgebracht door de wolven. Ook gaf Garwin geen bevelen meer, dus hij was gestorven door Johan en Garwin's naam werd niet genoemd voor zijn dood, hoe dan ook, het kan ook het andere lid van De Zeven zijn.
 • Het was niet gezegd in de strip of Garwin omkwam door Johan of een ander lid dit was, hierdoor is het onbekend of hij omkwam door Karins wolven of door Johan.
  • Nadat Johan het vierde lid ombracht werd Garwins naam niet meer genoemd. Dit kan bewijs zijn dat Johan hem fataal ombracht, maar dit is echter nooit bevestigt. De laatste man die Johan ombracht droeg andere bovenkleren dan Garwin, wat mogelijk het bewijs was dat Johan niet Garwins moordenaar is.
 • De Ring van Merlijn is de eerste strip in de originele reeks en de eerste strip uit de hele reeks waarin Johan geen moord pleegt.
Brokland lijk
De gezichtsverandering van De Heer van Brokland.
 • De Heer van Brokland is Johans enige slachtoffer uit de stripreeks die van gezicht veranderde gedurende het album.
 • Johan heeft vanaf Het Gebroken Zwaard tot De Wilde Horde, een aantal van 21 strips achter elkaar gemoord.
 • De eerste meesterbrein die Johan ombracht in de stripreeks was Baldur uit De Gouden Sporen.
 • Baldur is de eerste meesterbrein die Johan had vermoord in een ridder gevecht. Dit zijn niet gevallen waarin Johan gewoon zichzelf verdedigt.
 • De eerste kasteelheer die Johan ombracht in de stripreeks was Siegmund van Kamroen uit Het Veenspook.
 • Siegmund van Kamroen is het eerste personage omgebracht door Johan wiens achternaam bekend was.
 • Siegmund van Kamroen is ook het eerste slachtoffer van Johan die een moord heeft gepleegd, ook al was deze niet te zien.
 • De kortste tijd voor 2 slachtoffers van Johan met een achternaam waren Siegmund van Kamroen en Diedrich van Bokkensteen. Diedrich was vermoord 2 strips na Siegmund.
 • Diedrich van Bokkensteen heeft de langste naam voor een slachtoffer van Johan met 23 letters. Diedrich houdt deze titel al vanaf 1960 vast, dus een aantal van 53 jaar.
  • Diedrich van Bokkensteen is Johans eerste slachtoffer die een vrouwelijk familielid had in zijn familie (Godelieve van Bokkensteen).
  • Diedrich van Bokkensteen is Johans eerste slachtoffer wiens broer overleden was voor de evenementen van het album.
  • Diedrich van Bokkensteen is Johans eerste slachtoffer wiens naam van zijn broer nooit genoemd was in het album.
  • Diedrich van Bokkensteen is Johans eerste slachtoffer wiens broer nooit te zien was in persoon.
 • Nabor is de eerste persoon omgebracht door een slachtoffer (Thoran) van Johan die te zien was.
Geo4HetVeenspook
Siegmund van Kamroen in een geocaching
 • Maarten Halvoet is de eerste vijand omgebracht door Johan die meer dan 1 persoon ombracht.
 • Balor is één van de meesterbreinen die zelf gemanipuleerd is, die om het leven kwam door Johan.
 • Dit is de enige reeks waarin Johan geen Ninja ombrengt.
  • Dit komt ook door het feit dat de Ninja's pas worden geïntroduceerd in de volgende reeks, Karel Biddeloo's reeks.
 • Dit is de enige reeks waarin Johan personen ombrengt die een zus hebben (Ivar, Balor en Gorkwin). In feite brengt Johan drie personen om die een zus hebben.
  • Gwenda is de enige zus die niet een slechte connectie had met haar broer, Ivar in dit geval. Etain wilde af van haar broer (Balor), terwijl Gorkwin zijn zus Zelma wilde weghebben.
  • Uit deze broers en zussen, zijn Balor en Etain de enige waarvan geen de broers en zussen op de cover staat. Gwenda staat op de cover van De Draak van Moerdal en Gorkwin staat op de cover van Angst over Nevelland.
 • Dit is de enige reeks waarin Johan alleen menselijke personen ombrengt van 1 geslacht. Johan brengt namelijk alleen mannen om het leven in deze gehele reeks.
 • Dit is de enige reeks waarin al Johans moorden in zwart-wit te zien zijn of in het blauw.
  • Hoe dan ook, later werden meerdere albums opnieuw ingekleurd, maar niet allemaal.
 • De originele reeks is de enige reeks waarbij Johan geen lid had omgebracht die onbewust of direct werkte voor Demoniah's groep.
 • Klaus (als de Vuurgeest) is de enige persoon vermoord door Johan uit de stripreeks die genoemd werd in De Rode Ridder kwartet.
  • Klaus was ook de enige persoon uit de originele reeks vermoord door Johan die in De Rode Ridder kwartet genoemd werd.
 • Klaus is het eerste genoemde personage uit de stripreeks die vermoord werd door Johan op een locatie die later vernietigd werd.
 • Harald is de eerste koning vermoord door Johan in de stripreeks.
  • Harald is de eerste koning die behoorde tot Johan van Horst's groep en die stierf door Johan later.
  • Harald is de enige koning vermoord door Johan die zowel koning was als leider van de Vikings.
  • Harald is de enige koning vermoord door Johan die een eenling personage was.
  • Harald is de enige koning vermoord door Johan die een moord had gepleegd (Harald had 1 kobold vermoord.)
  • Harald is de eerste koning die Johan ook wilde vermoorde voor zijn dood door Johan.
 • Met de dood van Sighold, de zoon van Reyhold in het album Het Behouden Zwaard waren Johans moorden allemaal gelinkt aan de eerste 3 meesterbreinen: Sighold (Reyholds zoon), Baldur (De Gouden Sporen) en Siegmund van Kamroen (Het Veenspook).
  • Toevallig genoeg, dit duurde 50 jaar totdat Johans moorden gelinkt waren aan de eerste 3 meesterbreinen.
 • Dit is de enige reeks zonder flashback introductie personages die behoren tot de slachtoffers van Johan van Horst.
 • Siegmund van Kamroen is het enige menselijke slachtoffer van Johan die verscheen in een geocaching.

Achter de schermen

SWSBlad Johan x slachtoffer
Suske en Wiske Weekblad 34
 • In het Suske en Wiske Weekblad 34 heeft het slachtoffer van Johan een andere kleur in kleren. Ook Johans schaduw is niet te zien.
 • In De Gouden Sporen vermoord Johan voor de eerste keer een personage met een bevestigde naam: Baldur.
 • In Het Veenspook vermoord Johan voor de eerste keer een personage met een voor en achternaam: Siegmund van Kamroen.
 • In De Gouden Sikkel vermoord Thoran per ongeluk zijn broer Nabor. Thoran was eigenlijk nooit van plan zijn broer om te brengen, sinds hij de Sikkel gooide naar Johan, die op dat moment bukte.
 • In De Vuurgeest werd een man vermoord door Johan die op Molter (doordat ze dezelfde kleren hadden) leek, terwijl dit een slachtoffer van Johan was. In het originele album die niet was ingekleurd en is dus een slachtoffer van Johan en is dus niet Molter.
Dieven 2
Een man die "Molter" lijkt te zijn is overleden. Hoe dan ook, dit was in de ingekleurde versie. Deze man was ook een slachtoffer van Johan.
 • Kerwyn kwam om het leven door Lancelot Du Lac in Kerwyn de Magiër. In de ingekleurde versie vermoord Johan een wachter die dezelfde ingekleurde kleren aan heeft als Kerwyn. Hierdoor leek het alsof Johan Kerwyn ombracht, terwijl dat in feite Lancelot was, die Kerwyn ombracht in de geheime gang. Hierdoor moest Kerwyn dus omgekomen zijn door Lancelot Du Lac.
 • In Baloch de Reus had Johan bijna Erwin omgebracht, totdat Hermine de strijd stak en vertelde dat zij erachter zat. Dit leidde indirect naar de dood van Pinak.
 • In Hugon de Hofnar wordt beschreven dat Johan de aanvoerder ombrengt. De aanvoerder bleek later De Heer van Brokland te zijn, dus was hij een slachtoffer van Johan.
 • In Mysterie te Camelot waren Johan en Lancelot verantwoordelijk gehouden voor de dood van Sir Hogart. Hoe dan ook, niemand had hem omgebracht en zijn dood was een ongeluk. Dit is een van de paar strips waarin Johan in de gevangenis werd gezet voor moord, ook al had hij niks gedaan.
 • In De Verzonken Klok hield Johan zijn zwaard tegen Cunard. Cunard hoe dan ook, kwam niet om het leven door Johan, maar verdronk in het water.
Johan x Kerwyn's wachter
Johan vermoord een wachter, die dezelfde kleren in de ingekleurde versie aan heeft als Kerwyn.
 • De originele reeks is de enige reeks waarin Johan geen vrouw had vermoord.
 • De originele reeks is de enige reeks waarin Johan geen terugkerend personage in had vermoord.
 • De originele reeks is de enige reeks waarin Johan geen moordenaar ombrengt van een getrouwd stel, ook al was bijna Siegmund van Kamroen hier succesvol in.
 • In de reeks is geen bloed te zien. Dit kan te verklaren zijn doordat het lichaam geraakt wordt. Hierdoor verscheen geen bloed. In de andere reeksen wordt in het lichaam geraakt, waardoor bloed te zien is.
 • In De Vuurgeest, strip 13 pleegt Johan zijn 100ste moord in de originele reeks. In De Groene Mummie, strip 31 pleegt Johan zijn 200ste moord in de originele reeks. Toevallig genoeg zijn 13 en 31 de omgedraaide nummers van elkaar.

Verwijzingen en notities

Zie ook

DRR
De Rode Ridder Wiki heeft een collectie van foto's die te maken hebben met Slachtoffers van Johan van Horst/Originele reeks.