Wikia


JohanPromo De Rode Ridder's zwaard staat in dienst.

Deze pagina is onder bewerking.

Dit is het eerste deel van de nieuwe reeks die duurde vanaf De Grot van de Beer tot en met De Satansvrucht.

Gemaakte albums

Nummer Foto Strip Verhaallijn
207 207 de grot van de beer De Grot van de Beer Johan, de Rode Ridder, legt zich te slapen in een vallei in het Rijnland. Zijn nachtrust wordt bruusk verstoord als er twee harige armen uit de aarde komen en hem vastgrijpen. Er rijzen nog enkele aapachtige figuren uit de grond en na een korte worsteling met harige, halfnaakte wezens verliest Johan het bewustzijn. Als hij weer bijkomt, ligt hij in een afgesloten grot ...[1]
208 9789002218675 De Blauwe Heks Op doortocht in de streek Vermandois redt de Rode Ridder een blauwharige jonge vrouw, Indigo, van een gruwelijke dood op de brandstapel. Dan begint een gezamenlijke zoektocht naar haar verdwenen vader, Magist Magiste, de blinde alchemist uit Toledo. En bij wat Indigo dan te wachten staat, lijkt de vuurdood nog genadig ...[2]
209 209 De Judasgraal In de hel zijn alle duivels des duivels van opwinding. De Judasgraal, gemaakt van de schedel van de verrader van Jezus, is namelijk onvindbaar. Intussen komt Merlijn niet opdagen op de afspraak die hij met Johan, de Rode Ridder, had in Saint-Malo. Het spoor van Merlijn leidt Johan naar Mont-Saint-Michel. Daar wacht hem ook een oude bekende ...[3]
210 210-nl-v Het Zwaard van de Maagd De ultieme strijd tussen Goed en Kwaad zal aan het einde der tijden beslecht worden op de hoogvlakte van Meggido. Maar de voorbereidende schermutselingen bepalen de menselijke geschiedenis ... De Rode Ridder wordt gerecruteerd door zijn vriend, de onsterfelijke magiër Merlijn, om het legendarische zwaard van Karel Martel te brengen aan een jonge maagd die geroepen is het Franse koninkrijk te redden! Maar hij wordt opgewacht door een monster in menselijke gedaante ... Gilles de Rais![4]
211 HetVuurendeMaagd Het Vuur en de Maagd Wanneer Jeanne d'Arc, op aansporen van Johan en Merlijn aan haar missie begint om de Engelsen uit Frankrijk te verdrijven, zet ze ook de zaken in beweging die tot haar eigen ondergang zullen leiden. Johan, de Rode Ridder, wordt geconfronteerd met de aardse en onaardse vijanden van deze strijdbare vrouw. Zelfs hij kan de onstuitbare komst van een Armageddon niet afwenden of het Hellevuur blussen! En het is nog maar de vraag of hij te midden van dit alles zijn eigen leven en eer zal kunnen redden ...[5]
212 212-nl-v De Zwarte Inquisiteur In de 13de en 14de eeuw, wanneer de Inquisitie een schrikbewind voert in Frankrijk en Italië, was Spanje nog een oase van rust, waar christenen, moslims en joden in betrekkelijke harmonie met elkaar leefden. Maar de eerste barsten in de rust worden zichtbaar met de komst van Fra Benedetto, de predikheer van de Graaf de Lacrar. Johan, de Rode Ridder, brengt een bezoek aan de blinde alchemist van Toledo, Magiste Magist en zijn blauwharige dochter Indigo, als de hel losbreekt ...[6]
213 DTT213 De Tweede Terugkeer Ruwald de Das, heer van de Dassenburcht en ommelanden is teruggekeerd van de kruistochten, verminkt en gehavend... Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Met weemoed denkt de bevolking van het leen terug aan hun eens zo geliefde heer... De Rode Ridder, vergezeld door Indigo Magiste en haar vader, de blinde alchemist, trekken door de streek op weg naar Horst. Johan verhindert de beroving en de moord op een haveloze zwerver die onder zijn mantel een kruishemd draagt! De man spreekt slechts een woord: Dassenburcht...Kan een man tweemaal thuiskomen?...[7]
214 DRSTEEN De Regensteen Willem van Rubroeck, een Vlaamse Franciscaner monnik, maakt in de dertiende eeuw een ongelofelijke reis naar de legendarische hoofdstad van het rijk der Mongolen, Karakorum ... Voor Marco Polo schreef hij een boek dat vandaag nog steeds de bron is van onze kennis over het volk van Dzjengis Khan en zijn zonen. Twee dingen nam hij mee terug naar het westen waarvan het een de geschiedenis van Europa zou veranderen en het ander de ondergang van een steppenvolk dreigde te worden ... Een gruwelijke moord in het Franciscaner klooster te Sint-Truiden brengt Johan, de Rode Ridder op het spoor van ... de Regensteen![8]
215 215-nl-v De Rode Kogge Van Brugge tot Bergen en de Baltische staten werd de handel in de middeleeuwen beheerst door de Hanze, een machtig koopliedenverbond dat ook de rijke en minder rijke adel soms verleidde hun geld te steken in vaart en vracht ... Zo ook Hugo Pynnock, Heer van Rode, die zijn nicht Jenne noordwaarts naar Kampen heeft gestuurd… Helaas wordt zijn droom wreed verstoord door de piraten die als enigen de macht van de Hanze tartten![9]
216 216-nl-v Modgudur Alle volken op aarde, en zelfs daarbuiten, hebben verhalen over de Onderwereld ... de Hel. Hades, Helgard of Gre'thor ... En van vele plaatsen wordt verteld dat zich daar een van de toegangen tot het rijk van de Boze zou bevinden ... Rathcrogan in Ierland, Lerna in Griekenland, Pozzuoli in Italië ... En Weris, in de streek die ooit België zal heten ... Als Indigo, op zoek naar kruid dat haar vader zal kunnen genezen, zich waagt in de eindeloze grotten van de Ardennen, verdwaalt zij in het Rijk Der Doden![10]
217 RR2172 De Man Zonder Verleden Pankraz Rauh, de hofmeier van het slot Kreisburg in het Zwarte Woud, regeert in de plaats van zijn afwezige heer met ijzeren hand! De van hun land en rechten beroofde boeren en dorpers zijn de bossen ingevlucht en hebben zich aangesloten bij de rovers van het woud ... Een opstand dreigt! Een onbekende reiziger (maar is hij wel zo onbekend?), op weg naar een toernooi, overleeft ternauwernood een hinderlaag en raakt verstrikt in de strijd ... Als hij maar wist wie hij was![11]
218 218-nl-v Doodbrenger Lang voor de geschiedenis van de mens begon, viel een meteoriet op aarde die het magische erts mietreel bevatte. De legendarische dwergen Brokrr en Eitri smeedden hiervan de hamer van Thor ... En, van wat restte, een zwaard dat de drager ervan onoverwinnelijk maakte!... Maar totale macht verderft!! Als het wapen, eeuwen later, in handen valt van de sinistere Pankraz Rauh, rest de Rode Ridder maar een ding ... Hij moet de smid Volund vinden om een zwaard te laten smeden dat het op kan nemen tegen Doodbrenger![12]
219 219-nl-v De Zwaardbroeders Wij vinden Johan, de Rode Ridder, vergezeld door Indigo Magiste, de dochter van de blinde alchemist van Toledo, in Lijfland, waar al tientallen jaren de noordse kruistochten plaatsvinden om de Baltische landen tot het christendom te brengen ... En grondgebied te veroveren!

Johan is op zoek naar Rupert, de zoon van de vriend die zijn leven en zijn ziel redde, Rudgar van Hanau... Rupert is, uit schaamte omdat zijn vader in zijn ogen diens riddereer heeft bezoedeld, toegetreden tot de orde van de Zwaardbroeders, die samen met de Teutoonse Ridders strijden tegen Taarapita, de oude god van de Lijven, Esten en Letten ...[13]

220 220-nl-v De Vedelaar van Sint-Pauwels Een eeuwenoude legende vertelt over een onderaardse gang die het Hof ter Voorde, een middeleeuws kasteel in Sint-Pauwels, verbond met de kerk aan de Dries. Een rondreizende speelman bood aan de gang te verkennen en hij daalde af in: "... den duisteren gang, die uitkomt geen mens en weet het, die zeven mijlen en meer is lang", zoals een oud lied zingt. Nooit werd de vedelaar weergezien!

De Rode Ridder zal ervaren dat het Land Van Waas meer geheimen verbergt. Die stammen van voor de tijd dat de Romeinen van Julius Caesar het Koningsforeest, een oerbos dat in de middeleeuwen een groot gedeelte van de streek bedekte, al kende als het Woud Zonder Genade! Het woud waar de laatste Neviërs zich schuil hielden ... En de oude goden zich terugtrokken na hun verbanning uit de harten van de mensen ...[14]

221 221-nl-v De Spiegeldemon Op een avond rijdt Johan, de Rode Ridder, stapvoets door een schijnbaar verlaten dorp. Er is geen levende ziel te bespeuren. Het lijkt alsof iedereen halsoverkop gevlucht is. Eenmaal bij de burcht aangekomen, is Johan erg op zijn hoede en trekt veiligheidshalve zijn zwaard. Waarvoor zijn deze bewoners in hemelsnaam gevlucht en waar naartoe? Door een openstaande deur die toegang verschaft tot de ridderzaal, merkt Johan licht op en ziet hij een vrouw. Wanneer hij haar wil benaderen, wordt hij plots overvallen door een man die door de duivel lijkt bezeten. Terwijl Johan de krachtige houwen van zijn bijl tracht te ontwijken, probeert hij de man tot rede te brengen. Maar het is vergeefse moeite en Johans aanvaller gaat onvermoeibaar door tot hij, verblind door woede, over de kantelen wankelt en te pletter stort. Zwaar onder de indruk van dit gebeuren gaat Johan op zoek naar de vrouw om uit te vissen welke duivelskunsten hiermee gemoeid zijn.[15]
222 222-nl-v De Duisterburcht De Rode Ridder, door Merlijn uitgezonden naar het zuiden, trekt door het vulkanische landschap van het Centraal Massief in Frankrijk, de Auvergne, het oude land van de Arverni. Hij zoekt en vindt beschutting voor een van de hevige nachtelijke onweren waar de streek berucht om is, op een somber, uit zwart vulkanisch basalt opgetrokken, slot ... Snel wordt duidelijk dat het kasteel binnen even onheilspellend is als buiten. De Heer van de Duisterburcht is onder vreemde omstandigheden om het leven gekomen en zijn erfgenaam, de oudste zoon, is verdwenen. Zijn tweelingbroer voert nu, onder de hoede van de sinistere kasteelvrouw, zijn moeder, het bewind over de streek. Als bij zijn vertrek een jonge vrouw zijn hulp inroept en hij de oorzaak van haar wanhoop ontdekt, zoekt Johan een voorwendsel om langer op het kasteel te verblijven ... En licht te brengen in de Duisterburcht![16]
223 9789002236389 De Sluier van Wuustwezel Terwijl Johan, de Rode Ridder, in verre streken zwerft, vermaakt zijn oude strijdmakker Karel de Montabour het gezelschap rond het haardvuur in de ridderzaal van het kasteel Horst met een van zijn talloze verhalen.

Toen Johan hem een bezoek bracht in zijn woonplaats, de heerlijkheid Wuustwezel ... Allang gingen er geruchten dat er in de streek, die toen nog deel uitmaakte van het markgraafschap Antwerpen, een schat verborgen zou zijn die de vinder ervan onmetelijk rijk en machtig zou maken. Die geruchten hebben echter ook het onderaardse rijk waar het kwaad heerst, bereikt ... En nu waart dat kwaad rond in de bossen rondom O.L Vrouwe-kerk en de kastelen van Wuustwezel en Loenhout. Het bedreigt niet alleen de levens van Rode Ridder en Karel de Montabour, maar brengt ook de schat van Wuustwezel in gevaar ...[17]

224 224-nl-v Het Behouden Zwaard Al vijftig jaar worden de avonturen van Johan, de Rode Ridder, verteld rond de haardvuren van Europa. Het eerste bekende wapenfeit van de nog jonge Johan wordt verhaald in Het gebroken zwaard ... Hierin tracht de kwaadaardige rentmeester Reicholt de schat te bemachtigen die verborgen zou zijn rond het slot Eikendale. Om die reden maakte hij misbruik van een oude legende over het zwaard dat in een tweegevecht in stukken brak en onder het uitspreken van een vervloeking in een moeras werd geworpen!

De Rode Ridder slaagde er toen in de vloek van het zwaard te ontkrachten en Reicholt vond oneervol de dood! Maar wat staat Johan te wachten als het moeras wordt drooggelegd en het zwaard ongebroken terugkeert? Als zijn hulp wordt ingeroepen, gunt hij zichzelf geen keus. Zal de vloek van een verslagen roofridder na zo lange tijd alsnog toeslaan? Is het toeval dat het getal 50 meespeelt? Zal Johan de bewoners van Eikendale weten te beschermen tegen Het behouden zwaard?[18]

225 225-nl-v De Furiën Nog maar net bekomen van hun vorige avontuur worden Lancelot, ridder van de Ronde Tafel en Johan, vlak voor de Britse kust, omsingeld door een groep soldaten. De Rode Ridder wordt overmeesterd en gevangengenomen, Lancelot laten ze voor dood achter. De volgende dag wordt Johan wakker in de vervallen burcht van Sir Rupert. Zweepslagen herinneren hem er echter aan dat hij in vijandige handen is gevallen. Net voor Johan de genadeslag wordt toegediend, verschijnt Galaxa om de Rode Ridder te helpen.

Wanneer Demoniah dan ook nog ten tonele verschijnt, wordt snel duidelijk dat Johan slechts als lokvogel diende. En Demoniahs wraak is bitterzoet: ze ontneemt Galaxa van haar bovennatuurlijke krachten. Dankzij zijn goede vriend Lancelot, ternauwernood aan de dood ontsnapt, weten Johan en Galaxa te ontsnappen. Overdonderd door zoveel kwaad, besluiten Johan, Lancelot en Galaxa Merlijn om raad te vragen.[19]

226 HetHelseVerbond.1 Het Helse Verbond Johan en zijn reisgezel Indigo Magiste, de dochter van de blinde alchemist uit Toledo, zijn op terugtocht naar slot Horst als zij verzeild raken in een afgelegen vallei in de Vogezen. Zij brengen de nacht door in een dorp, gelegen in de schaduw van een somber kasteel. De volgende dag, als zij op het punt staan verder te reizen, valt het Johan op dat hij geen kinderen ziet ... Althans niet ouder dan een jaar of vijf ...

Als hij navraag doet, wordt hij afgewimpeld en verandert de gastvrijheid in afwerend, norse vijandigheid. Genoeg reden voor de Rode Ridder om op onderzoek uit te gaan ... En dat onderzoek brengt hem op het spoor van "Het hels verbond"![20]

227 RodeRidder227 De IJzeren Kroon In het jaar 628 schonk Theodolinda, koningin van Lombardije, een rijke schat aan de San Giovanni kathedraal die zij in Monza, in het huidige Italië, liet bouwen. Bij deze schat behoorde de legendarische IJzeren Kroon der Longobarden ... Deze draagt aan de binnenzijde een band die volgens de overlevering gesmeed zou zijn van een spijker van de gekruisigde Christus ...

Hoe is het dan mogelijk dat de Rode Ridder, in een afgelegen kloosterruïne, van een stervende abt de met juwelen versierde IJzeren Kroon in handen gedrukt krijgt?[21]

228 RodeRidder228 De Verborgen Vesting Lancelot heeft van koning Arthur de opdracht gekregen om het kasteel van wijlen Sir Rupert te beheren. Hij zal het slot bewonen tot er een rechtmatige erfgenaam is gevonden. Johan zal een metselaar in dienst nemen om een paar herstellingen te doen. Hij krijgt echter te horen dat er in de streek geen mannen ter beschikking zijn. Velen blijken ontvoerd en de rest leeft ondergedoken. Deze vreemde toestand laat de Rode Ridder uiteraard niet onberoerd en hij vertrekt om dit uit te zoeken ...[22]
229 RodeRidder229 De Vreemdeling Op de terugreis van Japan naar het thuisland wordt Johans boot overvallen door piraten. Hij wordt alleen achtergelaten en strandt op het Chinese platteland. Daar gaat hij op zoek naar Marco Polo die voor hem de route naar huis kan uitstippelen. Op z'n tocht naar de hoofdstad ontmoet de Rode Ridder Tseng die hem een plaats op zijn kar aanbiedt. Wanneer ze onderweg een groep struikrovers in actie zien, schiet Johan de slachtoffers te hulp. Het is een ongelijke strijd en de rovers druipen snel af. Chen en Ling die met een schriftrol op weg zijn naar de hoofdstad, zijn de Rode Ridder dankbaar maar besluiten toch alleen verder te gaan. Maar of dat verstandig is?[23]
230 Rode ridder 2 230 cover De Amazones Voor deze Rode Ridder-uitgave mocht Claus zijn stripvrouwencollectie uitbreiden, want dit verhaal speelt zich af in een matriarchaat in de jungle. Niet alleen tekende Claus voor De Amazones veel vrouwen, hij tekende ook piraten. Zelfs de Japanse krijger Yorimoto doet opnieuw zijn intrede. Een verhaal in een exotische omgeving dus, met nog meer exotische personages.[24]
231 RodeRidder231 Het Koekoeksjong Als het koekoeksjong uit het ei kruipt, is het eerste wat hij doet de andere eieren over de rand uit het nest werken. Daarna wordt hij door de pleegouders gevoerd en van alle zorg voorzien als ware het hun eigen kroost ... Het succes van deze strategie bestaat bij de gratie van instinct en onwetendheid van de pleegouders. En als een vergelijkbare situatie zich zou voordoen in de menselijke gemeenschap gewetenloosheid! Wanneer de Rode Ridder een vrouw en haar zoon redt uit de klauwen van een groep soldeniers, krijgt hij een ongelofelijk verhaal te horen. En als hij zijn hulp aanbiedt om een vreselijk onrecht te herstellen, raakt hij verzeild in een storm van hebzucht, geweld en wraak.[25]
232 RodeRidder232 Duivelsmist Camelot staat in rep en roer. Vijandelijke troepen bedreigen het land van Koning Arthur. Hij verzamelt alle Ridders van de Ronde Tafel om het op te nemen tegen de vijand. Behalve de Rode Ridder. Koning Arthurs grote raadgever Merlijn is nog altijd vermist en Johan krijgt van de koning de vrijgeleide om hem te gaan zoeken. Zijn zoektocht brengt de Rode Ridder naar het paradijselijke eiland Avalon.[26]
233 Dokterfaustus Doctor Faustus Wanneer de Rode Ridder en Indigo terugkeren van de jacht vinden ze op Horst de bedienden in een doodsslaap. Indigo weet al gauw een tegengif te brouwen met de kennis die ze van haar vader heeft meegekregen. Maar lang kunnen de Rode Ridder en Indigo niet bekomen van dit onheil, want ze moeten op zoek gaan naar haar vader. Magist Magiste werd ontvoerd door Dr. Faustus en zijn dienaar en naar het kasteel van Chirac gebracht.[27]
234 RodeRidder234 De Elfenring De Rode Ridder komt terecht bij de elfen. Het elfenrijk wordt bedreigd door zwarte elfen. Johan is de geknipte man om hen uit de nood te helpen. Bovendien krijgt De Rode Ridder zijn menselijke gestalte pas terug wanneer hij een heldendaad verricht.[28]
235 De Witte Waan (Nieuwe Cover) De Witte Waan Tijdens een trektocht door de gebieden ten oosten van het Duitse Rijk raakt de Rode Ridder verstrikt in "de goddelijke jacht". Na op de proef gesteld te zijn om zijn weerbaarheid te bewijzen, valt hem de twijfelachtige eer te beurt te mogen dienen als prooi! Prooi voor de wolven van Artames. En de enige mogelijkheid voor Johan om te overleven, is de rollen om te draaien. Van prooi moet hij zien jager te worden ...[29]
236 RodeRidder236 De Zwarte Narcis Johan, de Rode Ridder, gaat op zoek naar de moeder van twee jongeren die hij van de brandstapel redde. Broer en zus worden beschuldigd van hekserij maar daar gelooft Johan niets van. Toch gebeurt er tijdens hun zoektocht een reeks vreemde dingen en begint Johan te twijfelen aan de integriteit van die twee.[30]
237 RodeRidder237 De Wederopstanding Na de dood van de Zwarte Narcis verblijft Johan, de Rode Ridder, nog een poosje bij Rik, Lorrie en hun moeder in hun boshuisje. Wanneer Rik en Lorrie op een ochtend verdwenen zijn, rijst bij de moeder het vermoeden dat ze naar het kasteel van de Zwarte Narcis zijn vertrokken. De moeder vreest dat hen een nog groter kwaad zal overkomen, dus besluit Johan de twee kinderen achterna te reizen[31].
238 RodeRidder238 Het Godsgericht Tijdens een van zijn zwerftochten komt Johan, de Rode Ridder, bij een Brabants dorp waar de jaarlijkse kermis volop aan de gang is. Hij bezoekt er het marionettentheater van Levinus en blijkt de poppen te herkennen. Maar dan ziet Johan dat een jonge vrouw door een berentemmer wordt afgeranseld en hij vergeet de voorstelling. Hij komt uiteraard tussenbeide en weet erger te voorkomen. De vrouw vertelt hem nadien over de poppenspeler die wel tot het kermisvolk behoort maar zich eerder afzijdig houdt. Johan is geïntrigeerd door de man en wil er het fijne van weten[32].
239 RodeRidder239 De Duivelse Poppenspeler Johan is een zoektocht begonnen naar Levinus de poppenspeler die Enid, de vorstin van het elfenvolkje, gevangen houdt. Zijn queeste brengt de Rode Ridder naar de Nevellanden. Wanneer de avond valt en een storm zich aankondigt, vindt Johan een goed maal en een slaapplaats bij een herberg. Terwijl hij zich klaarmaakt voor een verkwikkende nachtrust wordt hij belaagd door een oude bekende: Iudith. Wat heeft zij in hemelsnaam in de Nevellanden te zoeken?[33]
240 RodeRidder240 De Indringers Op weg naar Schotland wordt Johan gevangengenomen door Vikingen en meegenomen op hun schip. In een storm slaat hij overboord en spoelt aan op een eiland. Daar maakt de Rode Ridder kennis met een vreedzame indianenstam die hem als gast ontvangen. Zijn grootste bekommernis is echter hoe hij terug thuis moet komen, want met de kano's van de Indianen zal het niet lukken. Maar dan blijkt dat de Vikingen niet ver daarvandaan ook hun kamp hebben opgeslagen om hun schip te herstellen. Johan grijpt zijn kans[34]...
241 RodeRidder241 De Zwarte Weduwe In het vroegere najaar vinden wij Johan, de Rode Ridder, terug in de heuvellanden van Bretagne. Hij geniet van een rit langs een van de vele riviertjes wanneer hij een kind om hulp hoort roepen. Rozenn is in het water gevallen en de stroming leidt haar recht naar het waterrad. Door Johans heldhaftige tussenkomst wordt ze op het nippertje gered. Als dank wordt Johan door Pierrick uitgenodigd op de bruiloft van Boidin, de jongste zoon van Franseza, de beeldschone leenvrouw. En dat laat Johan niet aan zich voorbijgaan. [35].
242 RodeRidder242 De Spookkrijgers De vader van Yorimoto, Kinugasa, zit nog steeds vast in de schemerzone. Met elke dag groeit zijn woede jegens zijn zoon en Demoniah die hier verantwoordelijk voor zijn. Met de hulp van enkele demonen lukt het hem eindelijk terug te keren naar de gewone wereld. Kinugasas wraak zal zoet zijn. Hij zal met een leger demonen Japan veroveren. Merlijn roept de hulp van de Rode Ridder in, die op zoek moet gaan naar Yorimoto om samen de wapens op te nemen tegen zijn vader[36].
243 De Hellevliet De Hellevliet Er is iets niet pluis op de de Hellevliet. Schepen en bemanningsleden verdwijnen en lijken opgelost in het niets. Ook Oslefs boot is ondertussen al een week spoorloos. Johan hecht weinig belang aan de bangmakerij van de lokale bevolking en besluit het water op te gaan. Samen met Iseka, Oslefs zuster, en Wimar gaan ze de Hellevliet op. Hun kleine schuit is echter niet opgewassen tegen de sterke stroming en zwalpt op het water[37]."
244 Mensenjacht Mensenjacht Na hun avontuur in Japan geraken Johan en Merlijn maar niet terug naar huis. De machten van het goed en het licht beantwoorden Merlijns oproep niet. Merlijn vermoedt dat de reden hiervoor in Japan te zoeken is. Ondertussen wordt de Rode Ridder getraind door Yorimoto, want het leven in hun land kan ruig zijn. Johan zal zijn gevechtskunsten snel in de praktijk kunnen omzetten, wanneer blijkt dat ze achtervolgd worden.[38]"
245 DKR245 De Kinderrovers "Op een van zijn tochten wordt Johan hartelijk ontvangen op het slot van Belland. De kasteelvrouw is net bevallen van een flink zoon en er is dan ook reden tot feest. Wanneer op een avond de zuigeling wordt ontvoerd, aarzelt Johan niet om samen met Ludovicus de kasteelheer op zoek te gaan naar de kidnapper[39]."
246 Dodendans Dodendans "Johan en Merlijn zijn getuige van de ontvoering van een mooie jonge vrouw. De kok van de herberg waar ze overnachten, vertelt hen dat dit momenteel schering en inslag is in de streek en dat de jonge vrouwen ook nooit meer zijn teruggezien. Johan en Merlijn besluiten de zaak te onderzoeken[40]."
247 DeKlauw De Klauw "Terwijl Merlijn afscheid neemt en naar Cornwall terugkeert, verkiest de Rode Ridder nog wat langer in de Languedoc te vertoeven. Johan wordt er echter geconfronteerd met het schrikbewind van graaf Lagriffe. De graaf werkt samen met de inquisitie om de laatste Katharen op te sporen en terecht te stellen om zichzelf te verrijken. Bij de terdoodveroordeling van twee soldaten wier lot Johan niet onverschillig laat, ontdekt hij in de menigte drie oude bekenden: de Furiën. Zij hebben als taak de Klauw bemachtigen die alle onheil brengt, en laat die nu net in het bezit zijn van de graaf...[41]"
248 DDDD De Drakar des Doods "Er zijn weer Vikings gesignaleerd die dit keer ongezien brutaal te werk gaan. De Rode Ridder onderneemt daarom in opdracht van de koning een militaire inspectieronde langs de leengebieden aan de kust. Daarbij ontmoet hij een oude strijdmakker, ridder Bernard, die als beloning voor zijn heldhaftigheid een leen in het bezit kreeg. Maar als blijkt dat deze nagelaten heeft zijn kustlijn te verdedigen en bovendien de bevolking uitzuigt om zijn luxeleventje te bekostigen, bekoelt hun vriendschap snel. Wanneer dan het onvermijdelijke gebeurt en de Vikings voet aan wal zetten, geruggesteund door een vreselijk wapen, lijkt een ramp onafwendbaar. Tot Johan hulp krijgt uit onverwachte hoek."
249 DeRodeRidder249 De Satansvrucht In het begin der tijden schiep oppergod El het universum…

Sinds die dag vechten licht en duisternis hun voortdurende strijd uit tot bewaring van het evenwicht tussen beide krachten, maar toen uit de brokstukken van de oerknal de Aarde gevormd werd en de mens zijn intrede deed, laaide de strijd tussen goed en kwaad op als nooit tevoren! El wilde het evenwicht herstellen door vertegenwoordigers op mensenmaat aan te stellen. Bahaal, prins der duisternis, werd door een aardse leermeester opgeleid en bond zonder verwijl de strijd aan met Galaxa, fee van het licht. Bahaal werd de onbetwiste leider van het kwaad, maar houdt in zijn diepste hellekrocht een ander kind der duisternis gevangen! Zij, die als eerstgeborene ook aanspraak maakt op zijn troon!

Verschijningen

Terugkerende personages

Eenling personages

Galerij

Wetenswaardigheden

Verwijzingen en notities

 1. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-grot-van-de-beer-bestellen-6038.asp
 2. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-blauwe-heks-bestellen-6039.asp
 3. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-judasgraal-bestellen-6040.asp
 4. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-zwaard-van-de-maagd-bestellen-6041.asp
 5. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-vuur-en-de-maagd-bestellen-6042.asp
 6. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-zwarte-inquisiteur-bestellen-6043.asp
 7. http://www.ako.nl/product/9789002224621/de-tweede-terugkeer-vandersteen-willy/
 8. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-regensteen-bestellen-6622.asp
 9. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-rode-kogge-bestellen-6914.asp
 10. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-modgudur-bestellen-7304.asp
 11. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-man-zonder-verleden-bestellen-7477.asp
 12. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-doodbrenger-bestellen-7749.asp
 13. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-zwaardbroeders-bestellen-7882.asp
 14. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-vedelaar-van-sint-pauwels-bestellen-8190.asp
 15. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-spiegeldemon-bestellen-8361.asp
 16. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-duisterburcht-bestellen-8526.asp
 17. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-sluier-van-wuustwezel-bestellen-8826.asp
 18. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-behouden-zwaard-bestellen-9118.asp
 19. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-furien-bestellen-9290.asp
 20. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-helse-verbond-bestellen-9515.asp
 21. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-ijzeren-kroon-bestellen-9875.asp
 22. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-verborgen-vesting-bestellen-10042.asp
 23. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-vreemdeling-bestellen-10260.asp
 24. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-amazones-bestellen-10565.asp
 25. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-koekoeksjong-bestellen-10843.asp
 26. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-duivelsmist-bestellen-11002.asp
 27. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-dokter-faustus-bestellen-11309.asp
 28. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-elfenring-bestellen-11505.asp
 29. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-witte-waan-bestellen-11909.asp
 30. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-zwarte-narcis-bestellen-12087.asp
 31. http://stripspeciaalzaak.be/beelden/TeVerschijnen/_pdf/StandaardUitgeverij_VJ2013.pdf
 32. http://stripspeciaalzaak.be/beelden/TeVerschijnen/_pdf/StandaardUitgeverij_VJ2013.pdf
 33. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-duivelse-poppenspeler-bestellen-12901.asp
 34. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-indringers-bestellen-13208.asp
 35. http://stripspeciaalzaak.be/beelden/TeVerschijnen/_pdf/Standaard_VJ2014.pdf
 36. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-spookkrijgers-bestellen-13667.asp
 37. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-hellevliet-bestellen-13887.asp
 38. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-mensenjacht-bestellen-14254.asp
 39. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/245-de-kinderrovers
 40. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/246-dodendans
 41. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/247-de-klauw

Zie ook