Wikia


BijSint-Joris.jpg

Bij Sint-Joris

Waarschuwing! Deze pagina heeft Mega spoilers van een recent of binnenkort recentelijk product. Lezen is op eigen risico.

Deze pagina is onder bewerking De Rode Ridder's zwaard staat in dienst.

Deze pagina is onder bewerking.

De nieuwe reeks zijn de albums geschreven door Martin Lodewijk en Claus Scholz. Dit is de derde reeks en momenteel laatste reeks van De Rode Ridder.

De reeks is vooral bekend vanwege het overlijden van de vorige schrijver en tekenaar (Karel Biddeloo) uit de vorige reeks (Karel Biddeloo's reeks).

De groep bestond origineel uit Martin Lodewijk en Claus Scholz. Totdat Martin Lodewijk fysieke problemen kreeg[1], deed Claus zelf ook meer albums schrijven en tekenen. Hierdoor voegde kwam Marc Legendre in 2013 bij groep erbij, terwijl Martin Lodewijk in 2012 de groep verliet. Claus Scholz was hierdoor de enige nieuwe reeks schrijver en tekenaar die aan elk album meehielp van de Nieuwe reeks - Deel 1.

Eind 2015 voegde Peter van Gucht zich bij de groep tijdens stripalbums De Drakar des Doods en De Satansvrucht. Claus Scholz werd uiteindelijk vervangen door Fabio Bono als tekenaar.

De reeks kan opgedeeld worden in 2 semi-reeksen:

Het Rode Ridder Team

Leden

Foto Naam
MarcLegendre2015.jpg Marc Legendre
Vanaf Het Godsgericht tot
en met De Vuurproef (momenteel)
FabioBono1.jpg Fabio Bono
Vanaf De Uitverkorene tot
en met De Vuurproef (momenteel)
DimitriFroglin.jpg Dimitri Fogolin
Vanaf De Uitverkorene tot
en met De Vuurproef (momenteel)

Onofficieel

Foto Naam
Claus scholtz.jpg Claus Scholz
Claus tekent de covers
van De Rode Ridder Trilogie
(14-delige reeks)
.

Vroegere leden

Foto Naam
Martin lodewijk.jpg Martin Lodewijk
Vanaf De Grot van de Beer tot
en met De Witte Waan
Peter-Van-Gucht.jpg Peter van Gucht
Vanaf De Drakar des Doods tot
en met De Satansvrucht[2].

Gemaakte albums

DRR.jpg Waarschuwing!

Hier staat informatie over een strippersonage, een locatie, een moord van Johan of een strip die nog zal komen.

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Nieuwe reeks - Deel 1
Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Nieuwe reeks - Deel 2
Nummer Foto Strip Verhaallijn
207 207 de grot van de beer.jpg De Grot van de Beer Johan, de Rode Ridder, legt zich te slapen in een vallei in het Rijnland. Zijn nachtrust wordt bruusk verstoord als er twee harige armen uit de aarde komen en hem vastgrijpen. Er rijzen nog enkele aapachtige figuren uit de grond en na een korte worsteling met harige, halfnaakte wezens verliest Johan het bewustzijn. Als hij weer bijkomt, ligt hij in een afgesloten grot ...[3]
208 9789002218675.jpg De Blauwe Heks Op doortocht in de streek Vermandois redt de Rode Ridder een blauwharige jonge vrouw, Indigo, van een gruwelijke dood op de brandstapel. Dan begint een gezamenlijke zoektocht naar haar verdwenen vader, Magist Magiste, de blinde alchemist uit Toledo. En bij wat Indigo dan te wachten staat, lijkt de vuurdood nog genadig ...[4]
209 209.jpg De Judasgraal In de hel zijn alle duivels des duivels van opwinding. De Judasgraal, gemaakt van de schedel van de verrader van Jezus, is namelijk onvindbaar. Intussen komt Merlijn niet opdagen op de afspraak die hij met Johan, de Rode Ridder, had in Saint-Malo. Het spoor van Merlijn leidt Johan naar Mont-Saint-Michel. Daar wacht hem ook een oude bekende ...[5]
210 210-nl-v.jpg Het Zwaard van de Maagd De ultieme strijd tussen Goed en Kwaad zal aan het einde der tijden beslecht worden op de hoogvlakte van Meggido. Maar de voorbereidende schermutselingen bepalen de menselijke geschiedenis ... De Rode Ridder wordt gerecruteerd door zijn vriend, de onsterfelijke magiër Merlijn, om het legendarische zwaard van Karel Martel te brengen aan een jonge maagd die geroepen is het Franse koninkrijk te redden! Maar hij wordt opgewacht door een monster in menselijke gedaante ... Gilles de Rais![6]
211 HetVuurendeMaagd.jpg Het Vuur en de Maagd Wanneer Jeanne d'Arc, op aansporen van Johan en Merlijn aan haar missie begint om de Engelsen uit Frankrijk te verdrijven, zet ze ook de zaken in beweging die tot haar eigen ondergang zullen leiden. Johan, de Rode Ridder, wordt geconfronteerd met de aardse en onaardse vijanden van deze strijdbare vrouw. Zelfs hij kan de onstuitbare komst van een Armageddon niet afwenden of het Hellevuur blussen! En het is nog maar de vraag of hij te midden van dit alles zijn eigen leven en eer zal kunnen redden ...[7]
212 212-nl-v.jpg De Zwarte Inquisiteur In de 13de en 14de eeuw, wanneer de Inquisitie een schrikbewind voert in Frankrijk en Italië, was Spanje nog een oase van rust, waar christenen, moslims en joden in betrekkelijke harmonie met elkaar leefden. Maar de eerste barsten in de rust worden zichtbaar met de komst van Fra Benedetto, de predikheer van de Graaf de Lacrar. Johan, de Rode Ridder, brengt een bezoek aan de blinde alchemist van Toledo, Magiste Magist en zijn blauwharige dochter Indigo, als de hel losbreekt ...[8]
213 DTT213.jpg De Tweede Terugkeer Ruwald de Das, heer van de Dassenburcht en ommelanden is teruggekeerd van de kruistochten, verminkt en gehavend... Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Met weemoed denkt de bevolking van het leen terug aan hun eens zo geliefde heer... De Rode Ridder, vergezeld door Indigo Magiste en haar vader, de blinde alchemist, trekken door de streek op weg naar Horst. Johan verhindert de beroving en de moord op een haveloze zwerver die onder zijn mantel een kruishemd draagt! De man spreekt slechts een woord: Dassenburcht...Kan een man tweemaal thuiskomen?...[9]
214 DRSTEEN.jpg De Regensteen Willem van Rubroeck, een Vlaamse Franciscaner monnik, maakt in de dertiende eeuw een ongelofelijke reis naar de legendarische hoofdstad van het rijk der Mongolen, Karakorum ... Voor Marco Polo schreef hij een boek dat vandaag nog steeds de bron is van onze kennis over het volk van Dzjengis Khan en zijn zonen. Twee dingen nam hij mee terug naar het westen waarvan het een de geschiedenis van Europa zou veranderen en het ander de ondergang van een steppenvolk dreigde te worden ... Een gruwelijke moord in het Franciscaner klooster te Sint-Truiden brengt Johan, de Rode Ridder op het spoor van ... de Regensteen![10]
215 215-nl-v.jpg De Rode Kogge Van Brugge tot Bergen en de Baltische staten werd de handel in de middeleeuwen beheerst door de Hanze, een machtig koopliedenverbond dat ook de rijke en minder rijke adel soms verleidde hun geld te steken in vaart en vracht ... Zo ook Hugo Pynnock, Heer van Rode, die zijn nicht Jenne noordwaarts naar Kampen heeft gestuurd… Helaas wordt zijn droom wreed verstoord door de piraten die als enigen de macht van de Hanze tartten![11]
216 216-nl-v.jpg Modgudur Alle volken op aarde, en zelfs daarbuiten, hebben verhalen over de Onderwereld ... de Hel. Hades, Helgard of Gre'thor ... En van vele plaatsen wordt verteld dat zich daar een van de toegangen tot het rijk van de Boze zou bevinden ... Rathcrogan in Ierland, Lerna in Griekenland, Pozzuoli in Italië ... En Weris, in de streek die ooit België zal heten ... Als Indigo, op zoek naar kruid dat haar vader zal kunnen genezen, zich waagt in de eindeloze grotten van de Ardennen, verdwaalt zij in het Rijk Der Doden![12]
217 RR2172.jpg De Man Zonder Verleden Pankraz Rauh, de hofmeier van het slot Kreisburg in het Zwarte Woud, regeert in de plaats van zijn afwezige heer met ijzeren hand! De van hun land en rechten beroofde boeren en dorpers zijn de bossen ingevlucht en hebben zich aangesloten bij de rovers van het woud ... Een opstand dreigt! Een onbekende reiziger (maar is hij wel zo onbekend?), op weg naar een toernooi, overleeft ternauwernood een hinderlaag en raakt verstrikt in de strijd ... Als hij maar wist wie hij was![13]
218 218-nl-v.jpg Doodbrenger Lang voor de geschiedenis van de mens begon, viel een meteoriet op aarde die het magische erts mietreel bevatte. De legendarische dwergen Brokrr en Eitri smeedden hiervan de hamer van Thor ... En, van wat restte, een zwaard dat de drager ervan onoverwinnelijk maakte!... Maar totale macht verderft!! Als het wapen, eeuwen later, in handen valt van de sinistere Pankraz Rauh, rest de Rode Ridder maar een ding ... Hij moet de smid Volund vinden om een zwaard te laten smeden dat het op kan nemen tegen Doodbrenger![14]
219 219-nl-v.jpg De Zwaardbroeders Wij vinden Johan, de Rode Ridder, vergezeld door Indigo Magiste, de dochter van de blinde alchemist van Toledo, in Lijfland, waar al tientallen jaren de noordse kruistochten plaatsvinden om de Baltische landen tot het christendom te brengen ... En grondgebied te veroveren!

Johan is op zoek naar Rupert, de zoon van de vriend die zijn leven en zijn ziel redde, Rudgar van Hanau... Rupert is, uit schaamte omdat zijn vader in zijn ogen diens riddereer heeft bezoedeld, toegetreden tot de orde van de Zwaardbroeders, die samen met de Teutoonse Ridders strijden tegen Taarapita, de oude god van de Lijven, Esten en Letten ...[15]

220 220-nl-v.jpg De Vedelaar van Sint-Pauwels Een eeuwenoude legende vertelt over een onderaardse gang die het Hof ter Voorde, een middeleeuws kasteel in Sint-Pauwels, verbond met de kerk aan de Dries. Een rondreizende speelman bood aan de gang te verkennen en hij daalde af in: "... den duisteren gang, die uitkomt geen mens en weet het, die zeven mijlen en meer is lang", zoals een oud lied zingt. Nooit werd de vedelaar weergezien!

De Rode Ridder zal ervaren dat het Land Van Waas meer geheimen verbergt. Die stammen van voor de tijd dat de Romeinen van Julius Caesar het Koningsforeest, een oerbos dat in de middeleeuwen een groot gedeelte van de streek bedekte, al kende als het Woud Zonder Genade! Het woud waar de laatste Neviërs zich schuil hielden ... En de oude goden zich terugtrokken na hun verbanning uit de harten van de mensen ...[16]

221 221-nl-v.jpg De Spiegeldemon Op een avond rijdt Johan, de Rode Ridder, stapvoets door een schijnbaar verlaten dorp. Er is geen levende ziel te bespeuren. Het lijkt alsof iedereen halsoverkop gevlucht is. Eenmaal bij de burcht aangekomen, is Johan erg op zijn hoede en trekt veiligheidshalve zijn zwaard. Waarvoor zijn deze bewoners in hemelsnaam gevlucht en waar naartoe? Door een openstaande deur die toegang verschaft tot de ridderzaal, merkt Johan licht op en ziet hij een vrouw. Wanneer hij haar wil benaderen, wordt hij plots overvallen door een man die door de duivel lijkt bezeten. Terwijl Johan de krachtige houwen van zijn bijl tracht te ontwijken, probeert hij de man tot rede te brengen. Maar het is vergeefse moeite en Johans aanvaller gaat onvermoeibaar door tot hij, verblind door woede, over de kantelen wankelt en te pletter stort. Zwaar onder de indruk van dit gebeuren gaat Johan op zoek naar de vrouw om uit te vissen welke duivelskunsten hiermee gemoeid zijn.[17]
222 222-nl-v.jpg De Duisterburcht De Rode Ridder, door Merlijn uitgezonden naar het zuiden, trekt door het vulkanische landschap van het Centraal Massief in Frankrijk, de Auvergne, het oude land van de Arverni. Hij zoekt en vindt beschutting voor een van de hevige nachtelijke onweren waar de streek berucht om is, op een somber, uit zwart vulkanisch basalt opgetrokken, slot ... Snel wordt duidelijk dat het kasteel binnen even onheilspellend is als buiten. De Heer van de Duisterburcht is onder vreemde omstandigheden om het leven gekomen en zijn erfgenaam, de oudste zoon, is verdwenen. Zijn tweelingbroer voert nu, onder de hoede van de sinistere kasteelvrouw, zijn moeder, het bewind over de streek. Als bij zijn vertrek een jonge vrouw zijn hulp inroept en hij de oorzaak van haar wanhoop ontdekt, zoekt Johan een voorwendsel om langer op het kasteel te verblijven ... En licht te brengen in de Duisterburcht![18]
223 9789002236389.jpg De Sluier van Wuustwezel Terwijl Johan, de Rode Ridder, in verre streken zwerft, vermaakt zijn oude strijdmakker Karel de Montabour het gezelschap rond het haardvuur in de ridderzaal van het kasteel Horst met een van zijn talloze verhalen.

Toen Johan hem een bezoek bracht in zijn woonplaats, de heerlijkheid Wuustwezel ... Allang gingen er geruchten dat er in de streek, die toen nog deel uitmaakte van het markgraafschap Antwerpen, een schat verborgen zou zijn die de vinder ervan onmetelijk rijk en machtig zou maken. Die geruchten hebben echter ook het onderaardse rijk waar het kwaad heerst, bereikt ... En nu waart dat kwaad rond in de bossen rondom O.L Vrouwe-kerk en de kastelen van Wuustwezel en Loenhout. Het bedreigt niet alleen de levens van Rode Ridder en Karel de Montabour, maar brengt ook de schat van Wuustwezel in gevaar ...[19]

224 224-nl-v.jpg Het Behouden Zwaard Al vijftig jaar worden de avonturen van Johan, de Rode Ridder, verteld rond de haardvuren van Europa. Het eerste bekende wapenfeit van de nog jonge Johan wordt verhaald in Het gebroken zwaard ... Hierin tracht de kwaadaardige rentmeester Reicholt de schat te bemachtigen die verborgen zou zijn rond het slot Eikendale. Om die reden maakte hij misbruik van een oude legende over het zwaard dat in een tweegevecht in stukken brak en onder het uitspreken van een vervloeking in een moeras werd geworpen!

De Rode Ridder slaagde er toen in de vloek van het zwaard te ontkrachten en Reicholt vond oneervol de dood! Maar wat staat Johan te wachten als het moeras wordt drooggelegd en het zwaard ongebroken terugkeert? Als zijn hulp wordt ingeroepen, gunt hij zichzelf geen keus. Zal de vloek van een verslagen roofridder na zo lange tijd alsnog toeslaan? Is het toeval dat het getal 50 meespeelt? Zal Johan de bewoners van Eikendale weten te beschermen tegen Het behouden zwaard?[20]

225 225-nl-v.jpg De Furiën Nog maar net bekomen van hun vorige avontuur worden Lancelot, ridder van de Ronde Tafel en Johan, vlak voor de Britse kust, omsingeld door een groep soldaten. De Rode Ridder wordt overmeesterd en gevangengenomen, Lancelot laten ze voor dood achter. De volgende dag wordt Johan wakker in de vervallen burcht van Sir Rupert. Zweepslagen herinneren hem er echter aan dat hij in vijandige handen is gevallen. Net voor Johan de genadeslag wordt toegediend, verschijnt Galaxa om de Rode Ridder te helpen.

Wanneer Demoniah dan ook nog ten tonele verschijnt, wordt snel duidelijk dat Johan slechts als lokvogel diende. En Demoniahs wraak is bitterzoet: ze ontneemt Galaxa van haar bovennatuurlijke krachten. Dankzij zijn goede vriend Lancelot, ternauwernood aan de dood ontsnapt, weten Johan en Galaxa te ontsnappen. Overdonderd door zoveel kwaad, besluiten Johan, Lancelot en Galaxa Merlijn om raad te vragen.[21]

226 HetHelseVerbond.jpg Het Helse Verbond Johan en zijn reisgezel Indigo Magiste, de dochter van de blinde alchemist uit Toledo, zijn op terugtocht naar slot Horst als zij verzeild raken in een afgelegen vallei in de Vogezen. Zij brengen de nacht door in een dorp, gelegen in de schaduw van een somber kasteel. De volgende dag, als zij op het punt staan verder te reizen, valt het Johan op dat hij geen kinderen ziet ... Althans niet ouder dan een jaar of vijf ...

Als hij navraag doet, wordt hij afgewimpeld en verandert de gastvrijheid in afwerend, norse vijandigheid. Genoeg reden voor de Rode Ridder om op onderzoek uit te gaan ... En dat onderzoek brengt hem op het spoor van "Het hels verbond"![22]

227 RodeRidder227.jpg De IJzeren Kroon In het jaar 628 schonk Theodolinda, koningin van Lombardije, een rijke schat aan de San Giovanni kathedraal die zij in Monza, in het huidige Italië, liet bouwen. Bij deze schat behoorde de legendarische IJzeren Kroon der Longobarden ... Deze draagt aan de binnenzijde een band die volgens de overlevering gesmeed zou zijn van een spijker van de gekruisigde Christus ...

Hoe is het dan mogelijk dat de Rode Ridder, in een afgelegen kloosterruïne, van een stervende abt de met juwelen versierde IJzeren Kroon in handen gedrukt krijgt?[23]

228 RodeRidder228.jpg De Verborgen Vesting Lancelot heeft van koning Arthur de opdracht gekregen om het kasteel van wijlen Sir Rupert te beheren. Hij zal het slot bewonen tot er een rechtmatige erfgenaam is gevonden. Johan zal een metselaar in dienst nemen om een paar herstellingen te doen. Hij krijgt echter te horen dat er in de streek geen mannen ter beschikking zijn. Velen blijken ontvoerd en de rest leeft ondergedoken. Deze vreemde toestand laat de Rode Ridder uiteraard niet onberoerd en hij vertrekt om dit uit te zoeken ...[24]
229 RodeRidder229.jpg De Vreemdeling Op de terugreis van Japan naar het thuisland wordt Johans boot overvallen door piraten. Hij wordt alleen achtergelaten en strandt op het Chinese platteland. Daar gaat hij op zoek naar Marco Polo die voor hem de route naar huis kan uitstippelen. Op z'n tocht naar de hoofdstad ontmoet de Rode Ridder Tseng die hem een plaats op zijn kar aanbiedt. Wanneer ze onderweg een groep struikrovers in actie zien, schiet Johan de slachtoffers te hulp. Het is een ongelijke strijd en de rovers druipen snel af. Chen en Ling die met een schriftrol op weg zijn naar de hoofdstad, zijn de Rode Ridder dankbaar maar besluiten toch alleen verder te gaan. Maar of dat verstandig is?[25]
230 Rode ridder 2 230 cover.jpg De Amazones Voor deze Rode Ridder-uitgave mocht Claus zijn stripvrouwencollectie uitbreiden, want dit verhaal speelt zich af in een matriarchaat in de jungle. Niet alleen tekende Claus voor De Amazones veel vrouwen, hij tekende ook piraten. Zelfs de Japanse krijger Yorimoto doet opnieuw zijn intrede. Een verhaal in een exotische omgeving dus, met nog meer exotische personages.[26]
231 RodeRidder231.jpg Het Koekoeksjong Als het koekoeksjong uit het ei kruipt, is het eerste wat hij doet de andere eieren over de rand uit het nest werken. Daarna wordt hij door de pleegouders gevoerd en van alle zorg voorzien als ware het hun eigen kroost ... Het succes van deze strategie bestaat bij de gratie van instinct en onwetendheid van de pleegouders. En als een vergelijkbare situatie zich zou voordoen in de menselijke gemeenschap gewetenloosheid! Wanneer de Rode Ridder een vrouw en haar zoon redt uit de klauwen van een groep soldeniers, krijgt hij een ongelofelijk verhaal te horen. En als hij zijn hulp aanbiedt om een vreselijk onrecht te herstellen, raakt hij verzeild in een storm van hebzucht, geweld en wraak.[27]
232 RodeRidder232.jpg Duivelsmist Camelot staat in rep en roer. Vijandelijke troepen bedreigen het land van Koning Arthur. Hij verzamelt alle Ridders van de Ronde Tafel om het op te nemen tegen de vijand. Behalve de Rode Ridder. Koning Arthurs grote raadgever Merlijn is nog altijd vermist en Johan krijgt van de koning de vrijgeleide om hem te gaan zoeken. Zijn zoektocht brengt de Rode Ridder naar het paradijselijke eiland Avalon.[28]
233 Dokterfaustus.jpg Doctor Faustus Wanneer de Rode Ridder en Indigo terugkeren van de jacht vinden ze op Horst de bedienden in een doodsslaap. Indigo weet al gauw een tegengif te brouwen met de kennis die ze van haar vader heeft meegekregen. Maar lang kunnen de Rode Ridder en Indigo niet bekomen van dit onheil, want ze moeten op zoek gaan naar haar vader. Magist Magiste werd ontvoerd door Dr. Faustus en zijn dienaar en naar het kasteel van Chirac gebracht.[29]
234 RodeRidder234.jpg De Elfenring De Rode Ridder komt terecht bij de elfen. Het elfenrijk wordt bedreigd door zwarte elfen. Johan is de geknipte man om hen uit de nood te helpen. Bovendien krijgt De Rode Ridder zijn menselijke gestalte pas terug wanneer hij een heldendaad verricht.[30]
235 De Witte Waan (Nieuwe Cover).jpg De Witte Waan Tijdens een trektocht door de gebieden ten oosten van het Duitse Rijk raakt de Rode Ridder verstrikt in "de goddelijke jacht". Na op de proef gesteld te zijn om zijn weerbaarheid te bewijzen, valt hem de twijfelachtige eer te beurt te mogen dienen als prooi! Prooi voor de wolven van Artames. En de enige mogelijkheid voor Johan om te overleven, is de rollen om te draaien. Van prooi moet hij zien jager te worden ...[31]
236 RodeRidder236.jpg De Zwarte Narcis Johan, de Rode Ridder, gaat op zoek naar de moeder van twee jongeren die hij van de brandstapel redde. Broer en zus worden beschuldigd van hekserij maar daar gelooft Johan niets van. Toch gebeurt er tijdens hun zoektocht een reeks vreemde dingen en begint Johan te twijfelen aan de integriteit van die twee.[32]
237 RodeRidder237.jpg De Wederopstanding Na de dood van de Zwarte Narcis verblijft Johan, de Rode Ridder, nog een poosje bij Rik, Lorrie en hun moeder in hun boshuisje. Wanneer Rik en Lorrie op een ochtend verdwenen zijn, rijst bij de moeder het vermoeden dat ze naar het kasteel van de Zwarte Narcis zijn vertrokken. De moeder vreest dat hen een nog groter kwaad zal overkomen, dus besluit Johan de twee kinderen achterna te reizen[33].
238 RodeRidder238.jpg Het Godsgericht Tijdens een van zijn zwerftochten komt Johan, de Rode Ridder, bij een Brabants dorp waar de jaarlijkse kermis volop aan de gang is. Hij bezoekt er het marionettentheater van Levinus en blijkt de poppen te herkennen. Maar dan ziet Johan dat een jonge vrouw door een berentemmer wordt afgeranseld en hij vergeet de voorstelling. Hij komt uiteraard tussenbeide en weet erger te voorkomen. De vrouw vertelt hem nadien over de poppenspeler die wel tot het kermisvolk behoort maar zich eerder afzijdig houdt. Johan is geïntrigeerd door de man en wil er het fijne van weten[34].
239 RodeRidder239.jpg De Duivelse Poppenspeler Johan is een zoektocht begonnen naar Levinus de poppenspeler die Enid, de vorstin van het elfenvolkje, gevangen houdt. Zijn queeste brengt de Rode Ridder naar de Nevellanden. Wanneer de avond valt en een storm zich aankondigt, vindt Johan een goed maal en een slaapplaats bij een herberg. Terwijl hij zich klaarmaakt voor een verkwikkende nachtrust wordt hij belaagd door een oude bekende: Iudith. Wat heeft zij in hemelsnaam in de Nevellanden te zoeken?[35]
240 RodeRidder240.jpg De Indringers Op weg naar Schotland wordt Johan gevangengenomen door Vikingen en meegenomen op hun schip. In een storm slaat hij overboord en spoelt aan op een eiland. Daar maakt de Rode Ridder kennis met een vreedzame indianenstam die hem als gast ontvangen. Zijn grootste bekommernis is echter hoe hij terug thuis moet komen, want met de kano's van de Indianen zal het niet lukken. Maar dan blijkt dat de Vikingen niet ver daarvandaan ook hun kamp hebben opgeslagen om hun schip te herstellen. Johan grijpt zijn kans[36]...
241 RodeRidder241.jpg De Zwarte Weduwe In het vroegere najaar vinden wij Johan, de Rode Ridder, terug in de heuvellanden van Bretagne. Hij geniet van een rit langs een van de vele riviertjes wanneer hij een kind om hulp hoort roepen. Rozenn is in het water gevallen en de stroming leidt haar recht naar het waterrad. Door Johans heldhaftige tussenkomst wordt ze op het nippertje gered. Als dank wordt Johan door Pierrick uitgenodigd op de bruiloft van Boidin, de jongste zoon van Franseza, de beeldschone leenvrouw. En dat laat Johan niet aan zich voorbijgaan. [37].
242 RodeRidder242.jpg De Spookkrijgers De vader van Yorimoto, Kinugasa, zit nog steeds vast in de schemerzone. Met elke dag groeit zijn woede jegens zijn zoon en Demoniah die hier verantwoordelijk voor zijn. Met de hulp van enkele demonen lukt het hem eindelijk terug te keren naar de gewone wereld. Kinugasas wraak zal zoet zijn. Hij zal met een leger demonen Japan veroveren. Merlijn roept de hulp van de Rode Ridder in, die op zoek moet gaan naar Yorimoto om samen de wapens op te nemen tegen zijn vader[38].
243 De Hellevliet.jpg De Hellevliet Er is iets niet pluis op de de Hellevliet. Schepen en bemanningsleden verdwijnen en lijken opgelost in het niets. Ook Oslefs boot is ondertussen al een week spoorloos. Johan hecht weinig belang aan de bangmakerij van de lokale bevolking en besluit het water op te gaan. Samen met Iseka, Oslefs zuster, en Wimar gaan ze de Hellevliet op. Hun kleine schuit is echter niet opgewassen tegen de sterke stroming en zwalpt op het water[39]."
244 Mensenjacht.jpg Mensenjacht Na hun avontuur in Japan geraken Johan en Merlijn maar niet terug naar huis. De machten van het goed en het licht beantwoorden Merlijns oproep niet. Merlijn vermoedt dat de reden hiervoor in Japan te zoeken is. Ondertussen wordt de Rode Ridder getraind door Yorimoto, want het leven in hun land kan ruig zijn. Johan zal zijn gevechtskunsten snel in de praktijk kunnen omzetten, wanneer blijkt dat ze achtervolgd worden.[40]"
245 DRRKinderrovers.jpg De Kinderrovers "Op een van zijn tochten wordt Johan hartelijk ontvangen op het slot van Belland. De kasteelvrouw is net bevallen van een flink zoon en er is dan ook reden tot feest. Wanneer op een avond de zuigeling wordt ontvoerd, aarzelt Johan niet om samen met Ludovicus de kasteelheer op zoek te gaan naar de kidnapper[41]."
246 Dodendans.jpg Dodendans "Johan en Merlijn zijn getuige van de ontvoering van een mooie jonge vrouw. De kok van de herberg waar ze overnachten, vertelt hen dat dit momenteel schering en inslag is in de streek en dat de jonge vrouwen ook nooit meer zijn teruggezien. Johan en Merlijn besluiten de zaak te onderzoeken[42]."
247 DeKlauw.jpg De Klauw "Terwijl Merlijn afscheid neemt en naar Cornwall terugkeert, verkiest de Rode Ridder nog wat langer in de Languedoc te vertoeven. Johan wordt er echter geconfronteerd met het schrikbewind van graaf Lagriffe. De graaf werkt samen met de inquisitie om de laatste Katharen op te sporen en terecht te stellen om zichzelf te verrijken. Bij de terdoodveroordeling van twee soldaten wier lot Johan niet onverschillig laat, ontdekt hij in de menigte drie oude bekenden: de Furiën. Zij hebben als taak de Klauw bemachtigen die alle onheil brengt, en laat die nu net in het bezit zijn van de graaf...[43]"
248 DeDrakarDesDoods.jpg De Drakar des Doods "Er zijn weer Vikings gesignaleerd die dit keer ongezien brutaal te werk gaan. De Rode Ridder onderneemt daarom in opdracht van de koning een militaire inspectieronde langs de leengebieden aan de kust. Daarbij ontmoet hij een oude strijdmakker, ridder Bernard, die als beloning voor zijn heldhaftigheid een leen in het bezit kreeg. Maar als blijkt dat deze nagelaten heeft zijn kustlijn te verdedigen en bovendien de bevolking uitzuigt om zijn luxeleventje te bekostigen, bekoelt hun vriendschap snel. Wanneer dan het onvermijdelijke gebeurt en de Vikings voet aan wal zetten, geruggesteund door een vreselijk wapen, lijkt een ramp onafwendbaar. Tot Johan hulp krijgt uit onverwachte hoek."
249 DeRodeRidder249.jpg De Satansvrucht In het begin der tijden schiep oppergod El het universum…

Sinds die dag vechten licht en duisternis hun voortdurende strijd uit tot bewaring van het evenwicht tussen beide krachten, maar toen uit de brokstukken van de oerknal de Aarde gevormd werd en de mens zijn intrede deed, laaide de strijd tussen goed en kwaad op als nooit tevoren! El wilde het evenwicht herstellen door vertegenwoordigers op mensenmaat aan te stellen. Bahaal, prins der duisternis, werd door een aardse leermeester opgeleid en bond zonder verwijl de strijd aan met Galaxa, fee van het licht. Bahaal werd de onbetwiste leider van het kwaad, maar houdt in zijn diepste hellekrocht een ander kind der duisternis gevangen! Zij, die als eerstgeborene ook aanspraak maakt op zijn troon!

250 De-Uitverkorene.jpg De Uitverkorene Merlijn geeft Johan de opdracht de uitverkorene naar Camelot te brengen. Wie die uitverkorene is, weet Johan nog niet. Na een vermoeiende tocht door het leen van lord Landwin vinden de Rode Ridder en zijn ros Jago onderdak in de hut van de jonge Allis. Als verstoten dorpelinge heeft ze eerst argwaan jegens haar onverwachte bezoeker, maar deze ridder zou weleens haar redding kunnen betekenen...[44]
251 DeGevangene.jpg De Gevangene "Allis, de uitverkorene die Johan naar Camelot moet brengen, werd door Malfrat de Wrange gevangengenomen. De roverhoofdman gebruikt haar om de Rode Ridder onder de duim te houden. Bij zijn plundertochten kan Malfrat een ridder van de Ronde Tafel immers goed gebruiken als vrijgeleide voor zijn verschrikkelijke daden. Het valt Johan zwaar om niet tussenbeide te komen wanneer dorpelingen worden mishandeld, maar hij kan niets ondernemen omdat hij daardoor Allis' leven in gevaar zou kunnen brengen. Tot het hem op een dag toch te veel wordt en hij alles op alles zet om de wrede schurken uit te schakelen. Malfrat en de Rode Ridder voeren een verbeten strijd, maar als ze de torenkamer bereiken waar het meisje opgesloten zit, blijkt die leeg te zijn. Heeft Johan gefaald?"[45]
252 DeHellemond.jpg De Hellemond "Johan vindt een visser bereid om hem en Allis naar Zilverbergen te varen, maar hij wil dat ze de kortste weg nemen. Die gaat via de Hellemond, een plaats die elke zeevaarder met gezond verstand mijdt als de pest. Johan heeft Merlijn de Tovenaar evenwel beloofd om Allis onverwijld naar Camelot te brengen, ze hebben dus geen keuze. Maar de Hellemond verbergt meer geheimen dan ze konden vermoeden. De Rode Ridder moet het opnemen tegen ontketende natuurkrachten, tegen zichtbare en onzichtbare vijanden. Zou het kunnen dat Bahaal de Helleheer erbij betrokken is?"[46]
253 Cover253.jpg Het Eindeloze Eiland "Op weg naar Camelot stranden Johan en Allis op een van de rotsen van de Hellemond. Wanneer ze op verkenningstocht gaan, doen ze een akelige ontdekking. Maar is wat ze zien echt of worden hun angstdromen werkelijkheid op deze verdoemde plek? Ze krijgen de tijd niet om het uit te zoeken, want Malfrat de Wrange heeft de dood van Allis gezworen en zit hen op de hielen. En deze keer heeft hij hulp van hellemonsters[47]."
254 DeVuurproefstrip.jpg De Vuurproef De Rode Ridder heeft gezworen dat hij Allis, de uitverkorene, naar Camelot brengt. In een van hun stopplaatsen horen ze over de Vuurproef, een behendigheidsspel waarmee een klein fortuin te winnen is. Dat is een buitenkans, want ze hebben geen duit meer. Johan heeft geen keus en schrijft zich in. Maar is de Vuurproef wel een spel en wordt het eerlijk gespeeld? Meer dan één deelnemer belandt in de vlammenzee en dan is het Johans beurt om te springen..."[48]
255 Rode ridder.jpg De Heks en Merlijn
256 Rode ridder.jpg Het Offer

Albums die opvolgen

BijSint-Joris.jpg

Bij Sint-Joris

Waarschuwing! Deze pagina heeft Mega spoilers van een recent of binnenkort recentelijk product. Lezen is op eigen risico.

Nummer Foto Strip Verhaallijn
257 [[File:|180px]] 257
258 [[File:|180px]] 258
259 [[File:|180px]] 259
260 [[File:|180px]] 260
261 [[File:|180px]] 261
262 [[File:|180px]] 262
263 [[File:|180px]] 263
264 [[File:|180px]] 264
265 [[File:|180px]] 265
266 [[File:|180px]] 266

Andere canon

Nummer Foto Strip Verhaallijn
247.1-247.3 Roderiddertrilogie.jpg De Klauw Trilogie

Niet uitgegeven albums

Nummer Foto Strip
247.2 De Zwarte Drietand
247.3 Inferno

Onofficieel

Nummer Foto Strip Verhaallijn Reden
203 Strip203.jpg De Vulkaangod Karel Biddeloo overleed op 7 Juni 2004. 8 dagen later verscheen De Vulkaangod[49].
204 Rode-ridder-De-rode-gezant.jpg De Rode Gezant Verscheen na de dood van Karel Biddeloo
205 HetScheepskerkhof.jpg Het Scheepskerkhof Verscheen na de dood van Karel Biddeloo
206 Gogenmagog.jpg Gog en Magog Verscheen na de dood van Karel Biddeloo

Niet uitgegeven albums

Gestopte albums

Nummer Strip Verhaallijn
Onbekend (na album 235) De Bedreiger Geen verhaallijn was hiervan bekend of personages, locaties of voorwerpen met een eventuele naam.

Gestopte covers

Luxe edities

Update.png Dit artikel of sectie is genomineerd voor een update update
Het volgende moet specifiek worden upgedate:Splitten in Standaard Uitgeverij en Stribbel Strips luxe.
Je kan De Rode Ridder Wiki helpen bij: updating it.
Update.png

Eerste luxe edities

Standaard Uitgeverij

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Standaard Uitgeverij
Nummer Foto Strip Verhaallijn
221 Luxe1.jpg De Spiegeldemon luxe
222 Luxe3.jpg De Duisterburcht luxe
223 Luxe5.jpg De Sluier van Wuustwezel luxe
224 Luxe9.jpg Het Behouden Zwaard luxe
225 Luxe.jpg De Furiën luxe
226 Luxe8.jpg Het Helse Verbond luxe
227 IJzeren Kroon luxe.jpg De IJzeren Kroon luxe
228 904248625.jpg De Verborgen Vesting luxe
229 1370356746.jpg De Vreemdeling luxe
230 2743542923.jpg De Amazones luxe
231 Image.jpg Het Koekoeksjong luxe
232 9789002244605.jpg Duivelsmist luxe
233 233-thumb 2.jpg Doctor Faustus luxe
234 234-thumb.jpg De Elfenring luxe
235 235-thumb.jpg De Witte Waan luxe
236 236-thumb 2.jpg De Zwarte Narcis luxe

Stribbel Strips edities

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Stribbel Strips
Nummer Foto Strip Verhaallijn
215 DRKL.jpg De Rode Kogge Luxe editie
237 Luxe wederopstanding.jpg De Wederopstanding luxe
238 HetGodsgerichtluxeuitgave.jpg Het Godsgericht luxe
239 DDPluxe.jpg De Duivelse Poppenspeler luxe
240 DIL.jpg De Indringers luxe
241 DZWL.jpg De Zwarte Weduwe luxe
242 DSKluxe.jpg De Spookkrijgers luxe
243 Hellevlietluxe1.jpg De Hellevliet luxe
244 Mensenjachtluxe1.jpg Mensenjacht luxe
245 DeKinderroversluxe.jpg De Kinderrovers luxe
246 Dodendansluxe2.jpg Dodendans luxe
247 DeKlauwluxe1.jpg De Klauw luxe
248 DrakardesDoods248luxe.jpg De Drakar des Doods luxe

Tweede luxe edities

Standaard Uitgeverij edities

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Standaard Uitgeverij

Stribbel Strips edities

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Stribbel Strips

Trilogie

De Rode Ridder Trilogie (5-delige reeks)

Nummer Foto Strip Verhaallijn
1 RodeRidderTrilogieluxe.jpg De Rode Ridder Trilogie Nr. 1
2 DRRTrilogieII.jpg De Rode Ridder Trilogie Nr. 2
3 DRRTrilogie.jpg De Rode Ridder Trilogie Nr. 3
4 RodeRidderTrilogie4.jpg De Rode Ridder Trilogie Nr. 4
5 DRRT5.jpg De Rode Ridder Trilogie Nr. 5

De Rode Ridder Trilogie (14-delige reeks)

Nummer Foto Strip
1 DRRT.jpg De Rode Ridder Trilogie (1)
2 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (2)
3 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (3)
4 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (4)
5 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (5)
6 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (6)
7 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (7)
8 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (8)
9 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (9)
10 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (10)
11 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (11)
12 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (12)
13 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (13)
14 [[File:|180px]] De Rode Ridder Trilogie (14)

Speciale edities

Nummer Foto Strip Verhaallijn
223 Wuustwezel.jpg De Sluier van Wuustwezel

"Artist Edition"

Nummer Foto Strip Verhaallijn
41 DLDAE.jpg De Laatste Droom "Artist Edition"

Andere stripedities

Update.png Dit artikel of sectie is genomineerd voor een update update
Het volgende moet specifiek worden upgedate:Zie Wordt verwacht.
Je kan De Rode Ridder Wiki helpen bij: updating it.
Update.png
DRR.jpg Waarschuwing!

Hier staat informatie over een strippersonage, een locatie, een moord van Johan of een strip die nog zal komen.

Herdrukken

Herdrukken van de originele reeks

Nummer Foto Strip Jaar van herdruk Verhaallijn
1 HGB1.jpg Het Gebroken Zwaard 31-12-2017[50]
4 4-nl-v03.jpg De Parel van Bagdad 17-03-2010[51]
6 6-nl-v03.jpg Het Wapen van Rihei 17-03-2010[52]
14 Strip14.jpg De Galmende Kinkhoorns 17-03-2010[53]
16 16-nl-v03.jpg Baloch de Reus 15-09-2010[54]
17 17-nl-v03.jpg De Zeekoning 15-09-2010[55]
18 [[File:|180px]] De Witte Tempel 15-09-2010[56]
20 [[File:|180px]] Kerwyn de Magiër 15-04-2011[57]
21 De Wilde Horde.jpg De Witte Horde 15-04-2011[58]
22 1001004001503073.jpg De Ring van Merlijn 15-04-2011[59]
23 Strip 23.jpg Hugon de Hofnar 15-04-2011[60]

Herdrukken van Karel Biddeloo's reeks

Nummer Foto Strip Jaar van herdruk Verhaallijn
90 Strip90.jpg Het Dievengilde
190 [[File:|180px]] De Spookvallei

Herdrukken van de nieuwe reeks

Nummer Foto Strip Jaar van herdruk Verhaallijn
207 207 de grot van de beer.jpg De Grot van de Beer 06-03-2010[61]
208 9789002218675.jpg De Blauwe Heks 01-09-2012[62]
209 209.jpg De Judasgraal 01-09-2012[63]
210 De-rode-ridder-het-zwaard-van-de-maagd---m -lodewijk-0-.jpg Het Zwaard van de Maagd 01-09-2012[64]
211 HetVuurendeMaagd.jpg Het Vuur en de Maagd 01-09-2012[65]
212 212-nl-v.jpg De Zwarte Inquisiteur 01-09-2012[66]
213 DTT213.jpg De Tweede Terugkeer 06-03-2010[67]
214 DRSTEEN.jpg De Regensteen 15-09-2010[68]
214 DRSTEEN.jpg De Regensteen 19-09-2013[69]
215 215-nl-v.jpg De Rode Kogge 06-03-2010[70]
216 216-nl-v.jpg Modgudur 06-03-2010[71]
217 RR2172.jpg De Man Zonder Verleden 01-03-2011[72]
218 219-nl-v.jpg Doodbrenger 31-03-2011[73]
219 219-nl-v.jpg De Zwaardbroeders 31-03-2011[74]
220 220-nl-v.jpg De Vedelaar van Sint-Pauwels 04-04-2012[75]
221 RodeRidder221.jpg De Spiegeldemon 04-04-2012[76]
222 222-nl-v.jpg De Duisterburcht 01-09-2012[77]
222 De-Uitverkorene.jpg De Uitverkorene 2016[78]

Roderidder.net

Sinds Martin Lodewijk en Claus Scholz respectievelijk 65 en 75 worden probeert de roderidder.net om alle albums uit de originele reeks en Karel Biddeloo's reeks die niet ingekleurd zijn, ingekleurd te krijgen met de originele tekeningen van de stripreeks.

Nooit vrijgegeven

Belangrijke evenementen (stripreeks)

Verschijningen

Terugkerende personages uit herdrukken

Terugkerende personages van de nieuwe reeks uit eerdere reeksen

Nieuwe terugkerende personages

Nieuwe personages

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Nieuwe reeks/Personages

Dieren

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Nieuwe reeks/Dieren

Locaties

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Nieuwe reeks/Locaties

Monsters

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Nieuwe reeks/Monsters

Dieren omgebracht door Johan van Horst

Dit is een lijst van dieren uit de nieuwe reeks die om het leven kwamen door Johan van Horst.

Monsters omgebracht door Johan van Horst

Dit is een lijst van monsters uit de nieuwe reeks die om het leven kwamen door Johan van Horst.

Slachtoffers van Johan van Horst

Dit is een lijst van mensen uit de nieuwe reeks die om het leven kwamen door Johan van Horst.

Stripverwijzingen

Update.png Dit artikel of sectie is genomineerd voor een update update
Het volgende moet specifiek worden upgedate:Het Vuur en de Maagd, De Tweede Terugkeer, De Zwaardbroeders, De Vedelaar van Sint-Pauwels, Duivelsmist, De Wederopstanding (volgens mij).
Je kan De Rode Ridder Wiki helpen bij: updating it.
Update.png
Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Stripverwijzingen

Belangrijke evenementen (Het Rode Ridder Team)

Signeersessies

Martin Lodewijk en Claus Scholz's signeersessies

Nieuwe reeks 2.jpg
Martin Lodewijk en Claus Scholz bij Rode Ridder standbeeld.

Martin Lodewijks signeersessies

Claus Scholz's signeersessies

Peter van Gucht signeersessies

Marc Legendre en Fabio Bono's signeersessies

Fabio Bono's signeersessies

Vroegere leden

Jeff Broeckx's signeersessies

Jeffbroeckxericderopsigeneren.jpg
Jeff Broeckx aan het signeren

Paul Geerts's sigenersessies

Eugeen Goossens signeersessies

Ronald van Riet's signeersessies

Wetenswaardigheden

Andere wetenswaardigheden

NieuwereeksDRR.jpg
Promotie voor de nieuwe reeks van Martin Lodewijk en Claus Scholz.
RodeRidderSticker.jpg
De Rode Ridder sticker
Roderiddertrilogie.jpg
De Klauw Trilogie
Verhaallijnenachterkant.jpg
Verhaallijnen op de achterkant van De Uitverkorene.

Statistieken

 • Claus Scholz heeft aan de meeste verhalen aan meegewerkt met 45 albums.
  • Claus Scholz heeft ook aan de meeste verhalen getekend met 45 albums.
 • Martin Lodewijk heeft de meeste verhalen geschreven in de nieuwe reeks, met 22 albums.
 • Marc Legendre is de enige persoon die aan 2 verschillende delen van de nieuwe reeks heeft gewerkt: de Nieuwe reeks - Deel 1 en de Nieuwe reeks - Deel 2.

Personages wetenswaardigheden

Blue Glass Arrow.png Hoofd artikel: Portaal: Hoofdpersonages

Hoofdpersonages

Naam Aantal albums
Johan van Horst 45 albums uit 45 albums vanaf De Satansvrucht
Indigo Magiste 13 albums uit 45 albums vanaf De Satansvrucht
Magist Magiste 9 albums uit 45 albums vanaf De Satansvrucht
Merlijn 14 albums uit 45 albums vanaf De Satansvrucht
Demoniah 10 uit 45 albums vanaf De Satansvrucht
Galaxa 5 uit 45 albums vanaf De Satansvrucht

Vroegere hoofdpersonages

Naam Aantal albums
Bahaal 6 albums uit 45 albums vanaf De Satansvrucht
Lancelot Du Lac 3 albums uit 45 albums vanaf De Satansvrucht

Notities

NIeuweReeksHoofdpersonen.jpg
De hoofdpersonages uit de nieuwe reeks.
 • Johan van Horst is het enige personage uit de nieuwe reeks die in alle albums verschijnt.
 • Dit is tot nu toe de enige reeks waarop Johan op alle covers verschijnt. Johan heeft nooit meer een cover gemist sinds de strip Avalon uit Karel Biddeloo's reeks.
 • Net als in de originele reeks is het eerste personage met een bevestigde naam die door Johan vermoord wordt, begint met de letter B: Baldur in de originele reeks en Bellart in de nieuwe reeks.
 • Bahaal en Lancelot zijn de enige hoofdpersonages die geen nieuwe foto kregen net als alle andere hoofdpersonages.
 • Al zou Johan Demoniah ombrengen zou het de eerste keer zijn in de stripreeks dat een hoofdpersonage omkomt door een ander hoofdpersonage ten tijde dat het overleden personage ook een hoofdpersonage was.

Hoofdpersonages Deel 2

Naam Aantal albums
Johan van Horst 5 uit 5 stripalbums vanaf De Uitverkorene
Merlijn 4 uit 5 stripalbums vanaf De Uitverkorene
Allis 5 uit 5 stripalbums vanaf De Uitverkorene
Malfrat de Wrange 5 uit 5 stripalbums vanaf De Uitverkorene
Jago 3 uit 5 stripalbums vanaf De Uitverkorene
Knif 5 uit 5 stripalbums vanaf De Uitverkorene

Vroegere hoofdpersonages

Naam Aantal albums
Bahaal 4 uit 5 albums vanaf De Uitverkorene
Lancelot Du Lac 2 uit 5 albums vanaf De Uitverkorene

Kritiek

Nieuwe reeks - Deel 1

Karel 2.JPG
De stijl van de nieuwe reeks was anders dan de reeks van Karel Biddeloo

Sommige vroegere fans vonden de nieuwe reeks minder nadat Martin Lodewijk en Claus Scholz de reeks overnamen. Zo was er ook meer bloed te zien en waren de gevechten bloediger. Ook vrouwelijk bloot was meer te zien in De blauwe Heks waarin Indigo Magiste naakt was te zien in haar debuut verschijning, iets waarvoor sommige fans geen Rode Ridder wilde voor kopen.

Het ging immers om het verhaal, niet om het vrouwelijk bloot. Ironisch, Johan was later zelf ook tweemaal naakt te zien: in De Grot van de Beer en De Witte Waan en half-naakt in De Zwarte Inquisiteur. Desondanks kreeg het vrouwelijk bloot meer kritiek.

Ook menig fan vond dat de reeks niet zo goed was als de eerdere verhalen van Willy Vandersteen en Karel Biddeloo en hun legende niet in ere kon houden zoals het vroeger was.

Nieuwe reeks - Deel 2

Meningen

Negatief

De reeks kreeg al veel kritiek in het begin. Dit komt met name doordat Martin Lodewijk's verhalen niet erg interessant in tijden werden gevonden door lezers. Het stripalbum De Blauwe Heks die gemengde kritieken kreeg (ondanks de kritiek staat album in Het Rode Ridder Huldeboek, dus had het ook genoeg goede kritieken). Toen Marc Legendre aan de stripreeks begon vond men de verhalen beter worden, aangezien vele verhalen eerder een dunne verhaallijn hadden.

Album De Blauwe Heks kreeg veel negatieve kritiek, met name door het feit dat er onnodig bloot in een album verscheen en Johans gedrag anders was dan in vorige reeksen volgens fans.

Het Enid tweeluik (Het Godsgericht en De Duivelse Poppenspeler) werd door sommige fans genoemd dat Marc Legendre beter 1 album er had van kunnen maken. De Duivelse Poppenspeler werd ook een slechte B-film/album genoemd, met name de scene met de Reuzenhagedis.

De albums van Claus Scholz worden minder goed gevonden dan die van Marc Legendre.

Positief

Albums zoals De Grot van de Beer, Het Zwaard van de Maagd, Het Vuur en de Maagd, De Tweede Terugkeer en Doctor Faustus werden met name goed gevonden door de opbouw van de verhalen.

Marc Legendre's album, De Duivelse Poppenspeler werd ook goed gevonden door kritieken, met name omdat het interessanter werd gemaakt voor het jongere publiek[95].

Toen Claus Scholz begon te schrijven aan de reeks, vonden fans de albums beter dan die van Martin Lodewijk. Dit is terug te lezen op roderidder.net.

Meerdere fans zijn het met elkaar over eens op met name Facebook dat de albums van Marc Legendre beter zijn dan die van Claus Scholz.

Achter de schermen

Websites

 • Terwijl bij de stripreeks Suske en Wiske meerdere websites en links worden genoemd naast hun Facebook, wordt bij de nieuwe reeks geen roderidder.net of De Rode Ridder Wiki genoemd. Waarom dit niet gedaan is, blijft momenteel onbekend.
  • In Mega Stripboek (2015) verscheen De Rode Ridder, maar geen Facebook van De Rode Ridder zelf werd genoemd voor onbekende redenen. Roderidder.net heeft geen Facebook account net in tegenstelling tot De Rode Ridder Wiki.

Promotie materiaal

Uitgave van albums

JohanPromo.jpg Dit artikel heeft foto's
Foto(s) nodig: Alle albums van de nieuwe reeks op meerdere foto's
Je foto's hier uploaden and klikt op het artikel doe hier op te drukken.
JohanPromo.jpg


Verwijzingen en notities

 1. Martin Lodewijk - Stripmaker en Reclamemaker
 2. Versus 109
 3. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-grot-van-de-beer-bestellen-6038.asp
 4. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-blauwe-heks-bestellen-6039.asp
 5. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-judasgraal-bestellen-6040.asp
 6. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-zwaard-van-de-maagd-bestellen-6041.asp
 7. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-vuur-en-de-maagd-bestellen-6042.asp
 8. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-zwarte-inquisiteur-bestellen-6043.asp
 9. http://www.ako.nl/product/9789002224621/de-tweede-terugkeer-vandersteen-willy/
 10. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-regensteen-bestellen-6622.asp
 11. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-rode-kogge-bestellen-6914.asp
 12. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-modgudur-bestellen-7304.asp
 13. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-man-zonder-verleden-bestellen-7477.asp
 14. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-doodbrenger-bestellen-7749.asp
 15. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-zwaardbroeders-bestellen-7882.asp
 16. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-vedelaar-van-sint-pauwels-bestellen-8190.asp
 17. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-spiegeldemon-bestellen-8361.asp
 18. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-duisterburcht-bestellen-8526.asp
 19. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-sluier-van-wuustwezel-bestellen-8826.asp
 20. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-behouden-zwaard-bestellen-9118.asp
 21. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-furien-bestellen-9290.asp
 22. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-helse-verbond-bestellen-9515.asp
 23. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-ijzeren-kroon-bestellen-9875.asp
 24. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-verborgen-vesting-bestellen-10042.asp
 25. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-vreemdeling-bestellen-10260.asp
 26. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-amazones-bestellen-10565.asp
 27. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-het-koekoeksjong-bestellen-10843.asp
 28. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-duivelsmist-bestellen-11002.asp
 29. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-dokter-faustus-bestellen-11309.asp
 30. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-elfenring-bestellen-11505.asp
 31. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-witte-waan-bestellen-11909.asp
 32. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-zwarte-narcis-bestellen-12087.asp
 33. http://stripspeciaalzaak.be/beelden/TeVerschijnen/_pdf/StandaardUitgeverij_VJ2013.pdf
 34. http://stripspeciaalzaak.be/beelden/TeVerschijnen/_pdf/StandaardUitgeverij_VJ2013.pdf
 35. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-duivelse-poppenspeler-bestellen-12901.asp
 36. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-indringers-bestellen-13208.asp
 37. http://stripspeciaalzaak.be/beelden/TeVerschijnen/_pdf/Standaard_VJ2014.pdf
 38. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-spookkrijgers-bestellen-13667.asp
 39. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-de-hellevliet-bestellen-13887.asp
 40. http://www.stripweb.be/S-stripverhaal-mensenjacht-bestellen-14254.asp
 41. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/245-de-kinderrovers
 42. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/246-dodendans
 43. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/247-de-klauw
 44. https://www.bol.com/nl/p/de-rode-ridder-0-250-de-uitverkorene/9200000051539539/
 45. http://stripspeciaalzaak.be/StripFacts.php#Red-Rider
 46. http://stripspeciaalzaak.be/StripFacts.php#Red-Rider
 47. http://www.stripspeciaalzaak.be/StripFacts.php#Standaard-Uitgeverij
 48. http://www.stripspeciaalzaak.be/StripFacts.php#Standaard-Uitgeverij
 49. http://www.stripspeciaalzaak.be/Toppers/RodeRidder/Tijdslijn_201-250.htm
 50. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/001-het-gebroken-zwaard
 51. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 52. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 53. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 54. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 55. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 56. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 57. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 58. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 59. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 60. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 61. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/207-de-grot-van-de-beer
 62. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/208-de-blauwe-heks
 63. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/209-de-judasgraal
 64. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/210-het-zwaard-van-de-maagd
 65. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/211-het-vuur-en-de-maagd
 66. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/212-de-zwarte-inquisiteur
 67. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/213-de-tweede-terugkeer
 68. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 69. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/214-de-regensteen
 70. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/215-de-rode-kogge
 71. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/216-modgudur
 72. http://www.lambiek.net/stripwinkel/series/rode_ridder/
 73. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/218-doodbrenger
 74. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/219-de-zwaardbroeders
 75. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/220-de-vedelaar-van-sint-pauwels
 76. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/221-de-spiegeldemon
 77. http://www.wpg.be/standaard-uitgeverij/222-de-duisterburcht
 78. http://www.stripspeciaalzaak.be/Standaard-Uitgeverij/Rode-Ridder-251/Rode-Ridder-251.htm
 79. https://nl-nl.facebook.com/deroderidder/posts/263727893662384
 80. http://www.stripwinkeldickbos.nl/website/geslaagde-signeersessies/
 81. http://www.getekendereep.com/index.php?/calendar/event/53-martin-lodewijk-signeert-bij-dick-bos-in-rotterdam/
 82. https://www.facebook.com/events/199792293803304/
 83. http://heyevent.com/event/n2jx67fhawxvaa/signeersessie-martin-lodewijk
 84. http://www.hotelnewyork.nl/events/signeersessie-agent-327-hotel-new-york/
 85. http://www.stripfestivalknokkeheist.be/tekenaars/
 86. http://www.fameuzefanclub.nl/nieuws/brabants_stripspektakel_primeurs.html
 87. http://www.stripfestivalknokkeheist.be/tekenaars/
 88. http://www.fameuzefanclub.nl/nieuws/brabants_stripspektakel_primeurs.html
 89. http://www.forumvoordefans.nl/viewtopic.php?f=10&t=7001&view=next&sid=afef8796d973ad0f0936289cbca959d1
 90. http://www.stripfestivalknokkeheist.be/tekenaars/
 91. http://www.stripfestivalknokkeheist.be/tekenaars/
 92. http://www.topstrips.be/shop/index.php?cPath=1273_50
 93. http://www.stripspeciaalzaak.be/Toppers/RodeRidder/Tijdslijn_001-050.htm
 94. http://www.stripspeciaalzaak.be/Toppers/RodeRidder/Tijdslijn_051-100.htm
 95. http://stripinfo.be/recensie.php?recensie=1597
 96. http://www.bol.com/nl/p/rode-ridder-213-de-tweede-terugkeer/1001004004703677/
 97. http://www.destentor.nl/regio/kampen/kampen/rode-ridder-redt-kamper-kogge-1.2674355

Zie ook

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki