Wikia


JohanPromo Dit artikel heeft foto's
Foto(s) nodig: Verschillende foto's voor in de biografie en kwaliteitsfoto's
Je foto's hier uploaden and klikt op het artikel doe hier op te drukken.
JohanPromo


Ludovicus van Belland
Ludovicus
Naam Ludovicus van Belland
Bijnaam Heer van Belland
Status Overleden
Wereld De Aarde
Uiterlijk
Ras Mens
Geslacht Man
Haarkleur Zwart
Biografie
Familie Anne van Belland - Vrouw
Werk/beroep Vroegere kasteelheer van Het Slot van Belland
Werknemer(s) Soldaten
Gestorven in Het Slot van Belland
Doodsoorzaak Neergestoken met een zwaard door Johan van Horst
Slachtoffers
Direct 3[1]
Indirect Meer dan 20[2]
Monsters Geen
Dieren Geen
In de stripreeks
Stripreeks De Rode Ridder
Ontwerper Marc Legendre
Eerst gezien De Kinderrovers
Laatst gezien De Kinderrovers
Verschijningen 1
Luxe edities 2

Ludovicus van Belland was de kasteelheer van Het Slot van Belland. Ludovicus was getrouwd met Anne van Belland en leefde samen in Het Slot van Belland. Door geldproblemen, kwam Ludovicus samen met zijn vrouw Anne op het idee om een plan te verzinnen dat ze een "kind" hadden, wat niet het geval was. Hierdoor logen ze tegen het volk om hun vertrouwen te winnen, wat bijna lukte, totdat Johan van Horst hun plannen door had. Ludovicus stierf uiteindelijk door het zwaard van Johan van Horst.

Biografie

Eerder leven

Ludovicus van Belland werd ergens in zijn leven kasteelheer van Het Slot van Belland. Ludovicus begon ergens zijn leven een relatie met Anne. Ergens in hun leven trouwde Ludovicus met Anne en werden man en vrouw van elkaar[3].

Ontmoeting met Johan van Horst

Ludovicus van Belland ontmoette Johan van Horst voor het eerst vlak voor zijn kasteel, Het Slot van Belland. Ludovicus zei dat zijn wachters Johan van ver zagen aankomen naar het kasteel toe met zijn paard, Witte. Het paard van Johan, Witte werd naar een stal gebracht in het kasteel. Johan vroeg toen aan Ludovicus voor wie hij de vlaggen had gehesen, want Johan dacht dat Ludovicus voor hem dat had gedaan. Ludovicus zei dat hij Johan moest teleurstellen, aangezien de vlaggen niet voor hem waren gehesen[3].

Ludovicus bracht Johan naar zijn vrouw, Anne van Belland en hun kind, een zoon toe. Ludovicus zei dat zijn vrouw Anne een paar dagen geleden een zoon had geschonken en voor het doopfeest dat zich op een zondag afspeelt. Johan wilde haar graag hun zoon en Anne feliciteren voor haar moederschap. Anne wilde graag bewonderd door ridder Johan, maar Anne wilde zichzelf eerst haar kind verschonen en daarna haarzelf voor het avondmaal. Ludovicus liet zijn vrouw toe om haar om te kleden. Ludovicus zei dat Johan een droge keel had en gaf hem wat te drinken[3].

Johan vond Ludovicus gul, maar Ludovicus zei dat het niet de beste jaren waren in Belland en dat ze alles dreigde te verliezen door schuldeisers, tenzij hij een grote schat zou vinden. Johan zei dat Ludovicus blij moest zijn met zijn vrouw en zijn nakomeling. Ludovicus vond het mooie woorden en dat de komst van zijn zoon Atto het tij zou omkeren. Ludovicus zag zijn vrouw Anne en schreeuwde waar hun zoon was. Anne zei dat hun zoon in een badje lag. Ludovicus wilde graag aan Johan hun zoon laten zien, maar Johan zei dat hij geen haast had. Johan zei ook dat een kind dat onvoldoende slaapt, een last is voor zijn ouders. Anne zei tegen Johan dat Ludovicus erg ongeduldig was en hun graag hun zoon Atto aan Johan wilde laten zien[3].

Toen Anne "haar zoon" wad halen, ging Johan in gesprek met Ludovicus. Ludovicus wilde Johan bij het doopfeest hebben, aangezien Johan een Ridder van De Ronde Tafel was. Johan, die vond dat zijn status als Ridder van De Ronde Tafel niet veel invloed had op het gebeuren wilde toch bij het doopfeest betrokken raken en dus accepteerde Ludovicus aanbod. Ludovicus en Johan hoorde een schreeuw van Anne en rende beide naar haar kamer toe. Hier vertelde Anne dat hun zoon was ontvoerd. Johan dacht "de dader" te zien achtervolgde "de dader". Ludovicus was hier verbaasd over[3].

Toen Johan eenmaal bij Zylia was, voegde Ludovicus zich bij hun. Zylia vond dat Ludovicus haar en haar volk lieten creperen en hierdoor dus het brood stal. Hierna sprong Zylia van de burcht af naar Johans kant toe. Zylia verwondde echter Johan, maar nadat Zylia weg was ging Ludovicus naar Johan toe. Ludovicus was woedend vanwege de ontvoering van zijn zoon en het incident en de broden konden hem niet schelen. Ludovicus vroeg of Johan zich verwond had en vertrokken later samen terug naar het kasteel[3].

Inspectie in de keukens

Ludovicus en Johan waren samen met Ceyle in de keukens. Ceyle vertelde dat het uitschot dag en nacht rondslopen bij het kasteel. Johan, die echter de roddels en dingen niet op eerst hand geloofde, ging uiteindelijk op pad met Ludovicus om de zoon van Ludovicus en Anne te vinden, aangezien beide Ceyle en Ludovicus de zigeuners niet vertrouwde[3].

Op pad met Johan

Ludovicus en Johan vertrokken op pad naar de zigeuners toe, aangezien Ludovicus het niet vertrouwde en hen beschuldigde van de ontvoering van "zijn zoon". Toen ludovicus en Johan aankwamen bij het zigeunerkamp, beschuldigde Ludovicus meteen de groep zigeuners van de ontvoering van "zijn zoon". Poesjkin voelde zich hierdoor beledigd en zei dat de groep nooit zoiets zou doen. Ludovicus reageerde hier fel op tegen, maar Joeri, een zigeuner reageerde zich af op Johan. Johan pakte een stok van een zigeuner en in een kort gevecht met Joeri wist Johan hem neer te slaan. Nanna, de vrouw van Poesjkin vond dat Ludovicus gelijk had in zijn zoektocht naar "zijn kind". Nanna reageerde zich hier af op Poesjkin en zei dat hij destijds zelfs God had vervloekt. Nanna gaf hun echter een kans en liet hun het tentenkamp bekijken. Dit bleek niet zonder resultaat te zijn, want ook al hadden Ludovicus en Johan niet Ludovicus en Annes "zoon" gezien, Ludovicus kwam hierdoor op een nieuw plan door het zien van Tatiana met haar zoon "Atto". Ludovicus deed alsof hij Tatiana niet gezien had en dus zei dat hij niks gezien had. Johan vond dat Ludovicus zijn vooroordelen afreageerde op de zigeuners. Ludovicus vond echter dat Johan door het noodlot gespaard bleef. Hierna vertrokken Johan en Ludovicus uit het tentenkamp. Johan wilde de omgeving echter bekennen en Ludovicus wilde terug naar zijn kasteel. Hierdoor scheden ze uiteindelijk hun wegen[3].

Terugkeer in het kasteel

Ludovicus was 's avonds bij zijn vrouw Anne, maar wachtte nog op Johans terugkeer, die de omgeving aan het bekennen was. Ludovicus vond dat Johan het verplicht was om terug te keren bij het kasteel, om zo Het Kwaad te bestrijden en zo hun "zoon" te helpen zoeken. Ludovicus vond ook dat Johan op het doopfeest aanwezig moest zijn, aangezien hij hen dat verplicht had. Anne vond het echter link dat het doopfeest geen dopeling had[3].

Aanval op de zigeuners

Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Aanval op de Zigeuners
Ludovicus1
Ludovicus tijdens de aanval op de zigeuners

Een onverwachte aanval van Ludovicus en zijn zijn groep zorgde voor talloze doden bij de zigeuners waaronder Poesjkin, Istwan en Nanna (de laatste die door Ludovicus zelf vermoord werd). Tatiana en Zylia wisten echter op tijd met Tatiana's dochter te ontsnappen. Ludovicus stuurde zijn mannen erop aan om Tatiana en haar zoon te vinden. Een noodkreet van Tatiana was echter gehoord door Ludovicus en zijn groep. Tatiana was verkracht en voor dood achter gelaten door Ludovicus groep. Ludovicus en zijn groep vonden de volgende dag Johan in Het Slot van Belland gewond en moe. Ludovicus vermoedde hierdoor dat Johan in het zigeunerkamp geweest moest zijn[3].

Voorbereiding op het doopfeest

Anne, Ludovicus's vrouw wilde zich echter van Johan ontdoen. Ludovicus was hierop tegen en wilde hem in leven houden, aangezien Johan niet wist wie de daders waren op de moord van de zigeuners. Ludovicus wilde hierop ook wachten totdat de verwachten pillengaven er waren. Ludovicus wilde ook profiteren van Johans status als Ridder van De Ronde Tafel, aangezien mensen hierdoor hoog aanzien kregen en meer zouden geven, iets dat in Ludovicus voordeel werkte. Ludovicus vond dat zowel "Atto" als Johan er voor zorgen dat hun veel geld zouden opleveren. Ceyle was echter bang voor de ondergang van Het Slot van Belland, en Ludovicus kwam echter op het idee om niemand "hun zoon" te laten zien[3].

Johan vond dat Ludovicus het feest sloot voor iedereen, ondanks dat hij zich opmaakte hiervoor. Ludovicus vond dat de rabauwen hier verantwoordelijk voor waren en zei dat Johan het met eigen ogen had gezien, waar Johan hem echter gelijk in gaf. Ludovicus veronderstelde dat Johan hierdoor toch naar het doopfeest ging, en dat Ludovicus "zoon" niet ontvoerd was. Anne en Ceyle waren echter bij Johan en Ludovicus samen met "Atto". Anne zei dat een keukenmeid verantwoordelijk was en samen in slaap vielen en voor de verdwijning was van Ludovicus en Annes zoon. Johan, die dit hoogst onwaarschijnlijk vond, wilde echter hun zoon de volgende dag zien, aangezien "Atto" nou moe was. Johan ging echter rusten en Ludovicus begreep dit, aangezien Johsn pas was bijgekomen[3].

Het doopfeest

Het doopfeest van Ludovicus en Anne van Belland zorgde voor veel gasten in het kasteel waaronder zigeuner Zylia. Johan viel het echter op dat de kribbe van "Atto" dat weinig was, maar dat de rijkdom gemakkelijk binnenkwam. Johan viel echter op dat Ludovicus en Anne verblind waren door de rijkdom die ze kregen van het volk en dus hun eigen "zoon" uit het oog verloren en dat de voedster Ceyle er alles aandeed om niemand in de buurt van "hun kind" te laten komen[3].

Ludovicus4
Ludovicus en Anne samen op hun tronen

"Atto" werd gedoopt en hierna liet Ludovicus het feest beginnen. Johan vroeg Anne echter waar hun "zoon" naar toegebracht zou worden en ze vond dat "Atto" moe en Ceyle daarom wegging met haar "zoon". Anne had door dat het mis en Ludovicus vond dat hij alles onder controle had, maar hij en Anne werden al gauw onderbroken door een Zylia die zich onder de gasten bevond. Ludovicus en Anne kregen beide een mes in hun kleren. Zylia beschuldigde het stel ervan dat "Atto" niet hun kind was en trok hiermee de aandacht van het volk. Soldeniers van Ludovicus kregen de opdracht om Zylia te arresteren, maar Johan greep in door hun "kind" te pakken[3].

Johan wist dat het kind dat hun hadden van het zigeunerkamp kwam en niet van Ludovicus en Anne van Belland was. Zylia vertelde dat zei wist wie erachter dat de moord op de zigeuners zaten. Ludovicus was woedend op Zylia en schold haar uit voor teef en vond dat ze loog, aangezien hun reputatie afhing van het doopfeest. Johan wist dat Zylia de waarheid sprak en vroeg aan Ludovicus en Anne of het kind hun "zoon" was. Ludovicus en Anne reageerde hierop dat het natuurlijk hun zoon. Johan liet hierdoor het kind naakt zien aan het volk, om zo te laten zien dat het een meisje was. Johan zei dat het spel uit was en dat hij naar de koning naar toe moest komen voor zijn daden. Hierdoor begon Ludovicus zijn gevecht met Johan[3].

Dood

Johan x Ludovicus van Belland
Johan vermoord Ludovicus van Belland.

Ludovicus begon zijn gevecht met Johan terwijl Johan "Atto" vasthield. Ludovicus was opgewassen tegen Johan met zijn zwaard. Ludovicus was woedend op Johan, aangezien zijn plan uiteen viel. Toen Johan Atto gooide naar Zylia toe, gebruikte Zylia haar dolk om Anne van Belland neer te steken. Ludovicus was afgeleid door de dolk en Johan trof hem neer met zijn zwaard, dodelijk. Hierdoor was Ludovicus overleden[3].

Na zijn dood

Ludovicusdood1
Ludovicus van Belland na zijn dood.

Secondes na de dood van Ludovicus trof Zylia's dolk Anne van Belland fataal, terwijl Atto was gered door Zylia. Johan zei tegen het volk dat hij Ludovicus en Annes plannen door had, maar dit was later was dan hij hoopte, aangezien ze recht voor zijn neus aan het liegen waren tegen hem. Het volk echter begreep Johan en zei dat het niet zijn schuld was dat hij niet eerder hun plannen stopte[3].

Ceyle biechtte later alles op aan Johan en Zylia en vertelde dat ze afwist van de plannen van Ludovicus en Anne van Belland. Johan was hierdoor boos op Ceyle en hoopte dat zij hier nog problemen mee zou krijgen voor haar daden. Het kind van Tatiana werd uiteindelijk geadopteerd door Zylia. Het is onbekend wat er met Het Slot van Belland gebeurde[3].

Cover verschijningen

Stripreeks

Luxe edities

Verschijningen

Stripreeks

Andere verschijningen

Luxe edities

Superluxe edities

Naam betekenis

 • Ludovicus betekent "roemvolle krijgsheld".
 • Het is onbekend waar de achternaam "Van Belland" vandaan kwam.

Persoonlijkheid

Ludovicus deed net als zijn vrouw Anne zich goed voor, voor het volk van Belland. Zo kon het volk ze vertrouwen. Ludovicus, in feite, loog tegen het volk zodat ze geld konden verdienen. Hierdoor was hij een slecht personage. Ludovicus had ook een troon, net als zijn vrouw.

Ludovicus veroorzaakte ook een aanval waarbij alle zigeuners het leven lieten. Dit was zodat hij een kind kon vinden en deed zodat hij en Anne een "kind" hadden. Zo logen ze tegen het volk. Dit deden ze ook bij Johan, die echter later erachter kwam dat ze geen kind hadden en dus hun wist te ontmaskeren.

Kracht en sterkte

Ludovicus kon goed met zijn zwaard overweg. Zo stak hij met zijn zwaard in het hoofd van een zigeuner wiens hoofd uit elkaar spatte en stak een vrouw terwijl ze bezig was in het zigeunerkamp dood. Ook stak Ludovicus Nanna snel dodelijk neer.

In een gevecht met Johan was hij opgewassen tegen Johan. Hoe dan ook, doordat hij werd afgeleid van Zylia's dolk nam Johan zijn kans om Ludovicus dodelijk neer te steken en een einde te maken aan zijn plannen.

Wetenswaardigheden

 • Ludovicus is het enige slachtoffer van Johan wiens dag van zijn dood bevestigt was in het album, namelijk op een zondag, de dag van het doopfeest. Ironisch genoeg, dit was bevestigt door Ludovicus zelf aan Johan, zijn dan toekomstige moordenaar.
 • Ludovicus is de eerste persoon met een bevestigde naam omgebracht door Johan die een eenling personage was in een album van Marc Legendre.
 • Ludovicus was de enige persoon vermoord door Johan van Horst in De Kinderrovers.
 • Ludovicus is de eerste moordenaar omgebracht door Johan in Marc Legendre's reeks.
 • Ludovicus is de eerste moordenaar omgebracht door Johan sinds Boris uit De Wederopstanding. Toevallig genoeg hadden ze allebei 3 personen omgebracht.
 • Ludovicus is momenteel de meest recente persoon met een bevestigde voor-en achternaam omgebracht door Johan van Horst.
 • Ludovicus is de eerste kasteelheer die stierf in zijn eigen kasteel sinds Solon uit De Levende Doden door Johan.
  • Ludovicus had een gelijke rol als Solon; beide mannen werkte met een vrouw en deze vrouw kwam later net als beide mannen om het leven. Deze beiden vrouwen waren familie van de man. Het verraad van beide mannen was te zien vlak voor het einde van het respectieve album. Beide vrouwen kwamen niet veel later om het leven door een lid van Johan van Horst's groep. Toevallig genoeg kunnen beide Solon en Ludovicus ook als tijdelijke leden gezien worden van Johan van Horst's groep, aangezien Johan met beide mannen goed omging tot hun verraad.
  • Hoe dan ook, dit kan ook gelden voor De Graaf van Chirac. Hoe dan ook, hij was Graaf wanneer hij kasteelheer was, in plaats van een kasteelheer al beroep.
 • Ludovicus is de enige persoon met een naam die Johan ombracht in de respectieve strip sinds Brettus uit Het Koekoeksjong.
 • Ludovicus is de eerste persoon die een vrouw ombracht die om het leven kwam door Johan sinds Malegis de Mazan uit De Duisterburcht.
 • Ludovicus is de eerste persoon met een volledige bevestigde naam (voor en achternaam) die als enige stierf in een strip door Johan sinds Siegmund van Kamroen, 242 albums eerder (een aantal van 55 jaar geleden).
  • Ludovicus van Belland in tegenstelling tot Siegmund van Kamroen stond wel op de respectieve cover in het stripalbum waarin hij verscheen.
 • Ludovicus is Johans eerste slachtoffer wiens gezicht niet te zien was op de respectieve cover.
 • Ludovicus is Johans eerste slachtoffer met een volledige naam die om het leven kwam door Johan sinds Gunar Skallagrimson.
 • Ludovicus is het eerste slachtoffer van Johan die meer moorden pleegde dan zijn moordenaar (Johan van Horst) in het respectieve album (De Kinderrovers) uit de nieuwe reeks. Ludovicus bracht 3 personen om, terwijl Johan maar één persoon (Ludovicus van Belland) om het leven bracht.
 • Ludovicus is de eerste kasteelheer met een vrouw (Anne van Belland) die om het leven kwam door Johan.
  • Ludovicus is de eerste kasteelheer die een vrouw heeft die in haar introductie nog leeft (ook al sterft ze later).
 • Ludovicus is de eerste officiële kasteelheer omgebracht door Johan terwijl ook een kasteelheer was toen hij stierf (niet zoals Pankraz Rauh, die stierf nadat hij zijn kasteel had verlaten).
 • Terwijl het onbekend is of Wando's helper, Wando en zijn 3 ridders en Eenoog uit Marc Legendre's reeks onbekend was of ze iemand hadden omgebracht, was Ludovicus het eerste slachtoffer van Johan waarbij dit bevestigt was uit een album van Marc Legendre. Ludovicus vermoorde namelijk 3 personen in het album.
  • Hoe dan ook, Johan noemde Wando een moordenaar doordat hij dat hij Iudith had omgebracht (die eigenlijk leefde, iets dat Johan opdat moment niet wist).
 • Ludovicus is de eerste meesterbrein die geen enkele van zijn werknemers om het leven kwam door Johan van Horst in Marc Legendre's reeks terwijl Johan iemand ombracht. In Het Godsgericht en De Duivelse Poppenspeler kwamen leden om het leven van Wando's groep, in De Hellevliet kwam Eenoog om het leven, die lid was van Robart's groep en in De Uitverkorene bracht Johan een Oorlogsslachtoffer om het leven uit een onbekende groep.
  • Hoe dan ook, in De Zwarte Weduwe bracht Johan niemand om het leven en dus kan dit ook gelden voor Gaelle en Jodoc.
  • Ludovicus, hoe dan ook, was wel de eerste meesterbrein van Marc Legendre's reeks waarbij alleen de meesterbrein (Ludovicus zelf) om het leven kwam door Johan van Horst. Hoe dan ook, dit kan ook gelden voor Levinus die doormiddel van Johans plan om het leven kwam, maar niet via een wapen in het lichaam wat leidde tot de dood van een persoon.
 • Ludovicus had een gelijke rol met Mogular; beide mannen waren geïntroduceerd in een 45ste album. Beide mannen hadden een man omgebracht en minstens 1 vrouw. Ludovicus had een gelijk kijk in zijn gezicht als Mogular en beide mannen stierven door Johan.
  • Beide mannen hadden ook meer mensen omgebracht dan Johan in hun respectieve album; Mogular had 4 personen omgebracht en Ludovicus had 3 personen omgebracht, terwijl Johan beide Mogular en Ludovicus als enige personen had omgebracht in hun respectieve album.
 • Ludovicus is de eerste persoon met de beginletter L in de naam die in een direct plan door Johan aan zijn einde kwam.
  • Levinus kwam ook om door Johans plan en volgens Marc Legendre wist Johan wat hij moest doen met Levinus om zo hem aan zijn einde te laten komen.
 • Ludovicus kwam in de buurt met het slachtoffer van Johan met de langste naam, namelijk 19 letters (hij staat op de 2e plaats, na Diedrich van Bokkensteen). Diedrich van Bokkensteen is Johans slachtoffer met de meeste letters in zijn naam, namelijk 22 letters.
 • Niet zoals bij Wando en Levinus noemde Johan naast de koning ook God.
 • Ludovicus was het eerste meesterbrein die door Johan om het leven kwam in Marc Legendre's reeks wiens doelen van vijandigheid bekend waren gemaakt in het album. Bij Ludovicus en Anne draaide de meesterbrein plannen namelijk om geld.
  • De doelen van Wando en Levinus waren echter nooit bekend gemaakt. Wando liet samen zijn groep Iudith kidnappen en waren van plan haar te verkrachten, wat mislukte echter. Ook wilde hij Johan ombrengen, maar geen doel werd genoemd. In De Duivelse Poppenspeler zei Levinus dat hij Enid wilde gebruiken als zijn "pop" voor altijd. Hoe dan ook, zijn vijandigheid tegen Johan en Iudith was niet uitgelegd, aangezien Enid opdat moment vrij was.
 • Ludovicus is het derde personage naast Gropak en De Graaf van Chirac die een vrouw had, in plaats van een gezellin of een geliefde.
  • Ludovicus had een gelijkenis met Gropak; beide mannen stierven door Johan van Horst, voordat hun vrouw om het leven kwam door een vrouw. Beide vrouwen behoort tot een tijdelijk lid van Johan van Horst's groep.
  • Ludovicus had niet zoals Gropak meerdere vroegere geliefdes of zoals De Graaf van Chirac had hij geen kinderen. Ludovicus had alleen een vrouw, Anne. Ironisch genoeg deed Ludovicus als deel van zijn plan wel alsof hij een "kind" had.
 • Ludovicus van Belland heeft alle letters uit zijn naam die een ander slachtoffer van Johan ook had, namelijk Levinus uit het Enid tweeluik.
 • Beide Ludovicus van Belland's eerste en laatste scenes waren in zijn kasteel, Het Slot van Belland.
 • Ludovicus van Belland droeg zijn mantel toen hij met Johan op reis ging naar de zigeuners. Toen Ludovicus met zijn groep op pad ging, droeg hij deze echter niet.
 • Ludovicus droeg gedurende het gehele album dezelfde kleren.
 • Ludovicus's rol kan vergeleken worden met een ander personage, Siegmund van Kamroen die ook om het leven kwam door Johan van Horst: Beide mannen waren de enige personages met een bevestigde voor en achternaam en als enige personages omgebracht in het respectieve album door Johan. Ludovicus bracht 3 personen om, terwijl Siegmund 1 persoon om had gebracht (terwijl hij 3 personen probeerde te doden gedurende het album). Beide mannen werden door Johan voor paal gezet in hun eigen kasteel. Beide mannen zeiden dat een andere groep (rovers bij Siegmund en rabauwen bij Ludovicus) verantwoordelijk waren voor de dood van één of meerdere personen, terwijl ze hiervoor zelf verantwoordelijk waren (bij Siegmund gebeurde dit voor het album, maar bij Ludovicus gebeurde het gedurende het stripalbum). Beide mannen nodigde Johan ook uit in hun kasteel, wat leidde tot hun ondergang. In beide situaties had Johan één of meerdere personen aan de goede kant ontmoet voordat hij de respectieve kasteelheer zou ontmoeten.
  • Deze personen die Johan aan het begin van het album ontmoette waren ook de personen die zorgde voor de ondergang van het plan van de respectieve kasteelheer (Hiordis van Valkensteen en Vikings bij Siegmund en Zylia en Istwan bij Ludovicus) nadat Johan de respectieve kasteelheer had omgebracht (Ulrich, Gunnar en Rolf van Kamroen door de Vikings en Anne van Belland door Zylia).
  • Hoe dan ook, Siegmund van Kamroen stierf nooit in zijn eigen kasteel, terwijl Ludovicus van Belland wel in zijn eigen kasteel stierf.
 • Ludovicus is het enige personage die 2 vrouwen succesvol om het leven bracht.
  • Ludovicus is ook Johans enige slachtoffer die 2 vrouwen had omgebracht.
 • De meesterbreinen voor en na Ludovicus en Anne van Belland waren allebei Demoniah.
 • Ludovicus van Belland is Johans enige slachtoffer uit 2015 die als enig slachtoffer stierf in een album door Johan.
 • Ludovicus van Belland is Johans laatste slachtoffer uit het eerste deel van de nieuwe reeks aan de handen van Marc Legendre.
 • Zijn moordenaar (Johan) zou 4 albums later zelf een zoon krijgen in het album De Satansvrucht.
 • Ludovicus van Belland is Johans eerste slachtoffer die samen met zijn vrouw (Anne van Belland) op een troon zat.
  • Eerder slachtoffers van Johan zaten ook op een troon zoals Wardon, Sighold en De Graaf van Chirac. De Graaf van Chirac had een vrouw, maar deze was gestorven voor de evenementen van De Blauwe Heks. Het is ook onbekend of De Graaf van Chirac's vrouw ook op een troon zat net als haar man.
 • Ludovicus van Belland is Johans eerste slachtoffer die Het Kwaad noemde terwijl hij behoorde tot de onofficiële groep De Slechte Kant (of De Slechte Mensen).
 • Ludovicus van Belland is Johans laatste slachtoffer met een naam in een album van Marc Legendre uit de Nieuwe reeks - Deel 1.
 • Ludovicus van Belland is Johans enige slachtoffer in een album van Marc Legendre die een eenling personage was terwijl hij een moordenaar was.
  • Ludovicus van Belland is Johans enige slachtoffer in een album van Marc Legendre die een vrouw had vermoord. In feite, hij had er 2 vermoord.
 • Ludovicus van Belland is de meeste recente mannelijke hoofdvijand en meesterbrein vermoord door Johan in een album.
 • De situatie van Ludovicus van Belland in de luxe edities als slachtoffer van Johan van Horst is anders dan bij Wando of Gunar Skallagrimson, aangezien zijn naam er niet bij stond. Alleen tekeningen van hem waren te zien en geen naam. Waarom Claus Scholz dit niet bij Ludovicus van Belland gedaan heeft is onbekend.
  • Hoe dan ook, in de luxe editie van De Kinderrovers heeft geen enkel karakter hun naam erbij staan. Waarom dit is gedaan, is onbekend.

Achter de schermen

Verwijzingen en notities

 1. 1 mannelijke zigeuner, 1 vrouwelijke zigeuner en Nanna
 2. Johan ze dat Ludovicus verantwoordelijk was voor tientallen slachtoffers, waaronder Joeri, Poesjkin en Tatiana.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 De Kinderrovers

Zie ook

DRR
De Rode Ridder Wiki heeft een collectie van foto's die te maken hebben met Ludovicus van Belland.Vorige meesterbrein:
Demoniah
Ludovicus van Belland en
Anne van Belland
Volgende meesterbrein:
Demoniah