Wikia


     


De Satansvrucht is het 249ste album van De Rode Ridder.

Belangrijke evenementen

 • Bahaal gebruikt een groep om Johan te vermoorden, maar faalt hierin. Johan vermoord 2 soldenier en de laatste soldenier wordt vermoord door Bahaal zelf.
 • Johan ontmoet Anat.
 • Galaxa en Merlijn merken dat Johan niet op hun afspraak is door omstandigheden.
 • Anat verleid Johan en ze hebben seks.
 • Johan gaat in een gevecht met een tweede groep van Bahaal.
 • Johan vermoord Rachid en Kahar.
 • Galaxa verwijdert zich van Johan nadat hij seks heeft gehad met Anat.
 • Johan vermoord een beer.
 • Merlijn bevestigt dat Anat in Egyptische geschiften staat en blijkt de zus van Bahaal te zijn.
 • Merlijn vraagt Johan om Anat te doden op zijn verzoek, zodat Johan zijn fout kan rechtzetten.
 • Bahaal vermoord Marchimont, na diens verraad en bescherming van Bahaal's zus Anat.
 • Johan probeert Anat te vermoorden, maar faalt. In plaats daarvan gooit hij Anat naar zijn derde groep, De Duistere Brigade toe.
 • Anat offert haar leven op door een pijl van Bahaal's werknemer te krijgen door lichaam.
 • Merlijn bevestigt dat hij wist wat er speelde en Johan verlaat Merlijn hierdoor, ook al wenst hij Merlijn succes verder.
 • Een werknemer van Bahaal komt na Bahaal toe en Anat blijkt zwanger geweest te zijn.
 • De werknemer komt naar Bahaal toe met Johan van Horst's zoon.
 • Bahaal gaat verder met zijn meesterplannen.

Verhaallijn

In het begin der tijden schiep oppergod El het universum…

Sinds die dag vechten licht en duisternis hun voortdurende strijd uit tot bewaring van het evenwicht tussen beide krachten, maar toen uit de brokstukken van de oerknal de Aarde gevormd werd en de mens zijn intrede deed, laaide de strijd tussen goed en kwaad op als nooit tevoren! El wilde het evenwicht herstellen door vertegenwoordigers op mensenmaat aan te stellen. Bahaal, prins der duisternis, werd door een aardse leermeester opgeleid en bond zonder verwijl de strijd aan met Galaxa, fee van het licht. Bahaal werd de onbetwiste leider van het kwaad, maar houdt in zijn diepste hellekrocht een ander kind der duisternis gevangen! Zij, die als eerstgeborene ook aanspraak maakt op zijn troon!

Verhaal

Debuut

Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Debuut

Verschijningen

Personages

Dieren

Groepen

Locaties

Voorwerpen

Andere dingen

Afwezige hoofdpersonages

Wetenswaardigheden

S&W327
Het Gebroken Dorp
 • Bahaal verschijnt als schaduw op de cover van het album.
 • Dit is het eerste jaar sinds 2013 dat Marc Legendre of Claus Scholz niet aan het eerste album schrijven in een nieuw jaar.
 • Dit is de laatste verschijning van Claus Scholz in de reguliere stripreeks.
 • Aan het einde van dit verhaal krijgt Bahaal een levende foetus in handen. Dit is de zoon die Johan met Anat verwekt had. (In komende albums zal deze zoon een rol gaan spelen.)
 • Hoewel veel fans hadden gedacht dat dit het laatste album met Bahaal en Demoniah zou zijn, heeft dit album een open einde. Demoniah komt zelfs niet in dit verhaal voor.
 • Bahaal keert terug in de stripreeks, sinds De Wederopstanding 12 albums eerder. Trixie keert ook terug in de stripreeks, sinds het album De Furiën, 24 albums eerder. Galaxa keert terug sinds 5 albums eerder in het album Mensenjacht.
 • Het is de tweede keer in de stripreeks dat Johan 2 genoemde eenling personages (Rachid en Kahar) die allebei voor Bahaal werkte om het leven bracht. De eerste keer was in Het Grote Geheim (Balin en Tenebrax).
Rachid
Rachid uit Thybald - De Rode Loper
 • Dit is een van de weinige albums waarin Johan ook daadwerkelijk twee paarden gebruikt in een ingekleurd album.
 • Eerder had Johan ook een liefdesrelatie met een ander lid van Bahaal's familie namelijk Astra, de dochter van Bahaal. Johan deelt het bed met Bahaals zus, Anat. Ironisch genoeg, het kind van Johan en Anat, zou dan een neef zijn van Astra en Qrandar, die beide overleden zijn in de tijdlijn.
 • Met de uitgave van dit album staat het gelijk in het aantal albums met de originele reeks (allebei 43 albums).
 • Het is de tweede keer in de stripreeks dat Johan verliefd wordt op een lid van Bahaal's familie (Anat, Bahaals zus). De eerste keer was in het album De Watermolen toen Johan verliefd werd op Bahaals dochter, Astra.
 • Met de dood van Rachid en Kahar door Johan is het de eerste keer in de reeks dat Johan 2 keer 2 eenling personages met een bevestigde naam in 2 verschillende albums elkaar ombrengt, namelijk Boldewin en Sigrun uit De Drakar des Doods en Rachid en Kahar in De Satansvrucht.
 • Ook al is het meerdere malen genoemd in het geval van Demoniah in de stripreeks, dit is de eerste keer dat een Demoon in mensengedaante (Anat) ook daadwerkelijk sterft in een album.
  • Dit album bevestigt dat een Demon in mensengedaante wel kan sterven.
 • Bahaal vermoord niet Johan, ondanks dat hij de mogelijkheid hiervoor heeft. Dit heeft mogelijk te maken aangezien zijn plande faalde en Johan vermoorden, zou hem als een zwak persoon laten overkomen.
 • Dit is het eerste album sinds De Toverstaf 96 albums eerder dat beide Johan en Bahaal allebei in het album genoemde personages ombrengen (Johan bij Rachid en Kahar en Bahaal bij Marchimont).
 • Ondanks dat Bahaal's groep in dit album al relatief weinig personen heeft, wordt het aantal nog minder (de dood van minstens 11 personen): Bahaal's eerste en tweede soldenier stierven door Johan, Bahaal's derde soldenier stierf door Bahaal zelf, Rachid en Kahar stierven door Johan, Rachid en Kahar's bondgenoot stierf door Anat, Marchimont stierf door Bahaal, 3 leden van De Duistere Brigade stierven door Johan en Anat stierf door Bahaal's werker.
 • Bahaal, de vijand van het verhaal probeert in dit album Johan als slechterik neer te zetten. Dit komt doordat Johan Anat moest ombrengen, terwijl Bahaal eigenlijk alleen Anat zocht en niemand wilde ombrengen.
  • Hoe dan ook, niet veel later had Johan een idee waardoor Bahaal's plannen stopte: hij gooide Anat bij Bahaal's groep en wilde Johan dood hebben. Toen Bahaal hier in faalde, schoot een werknemer van Bahaal fataal Anat neer. Hierdoor hadden beide Bahaal en Johans groepen mensen omgebracht.
   • Ook al zei Bahaal dat hij niemand wilde ombrengen klopte dit eigenlijk niet, aangezien hij Marchimont had vermoord, een aantal minuten geleden voordat hij dit zei tegen Johan.
 • Dit is de laatste verschijning van Johans paard Witte in de stripreeks. Witte werd uiteindelijk vervangen voor een ander wit paard genaamd Jago.
 • Dit is het enige Rode Ridder stripalbum uit 2016 die niet behoort tot De Uitverkorene cyclus.
 • Peter van Gucht was in 2014 de schrijver van Suske en Wiske stripalbum Het Gebroken Dorp, die gebaseerd is op De Rode Ridder*. In Het Gebroken Dorp verschijnt de locatie De Burcht van Cormonne en het personage Marchimont.
  • Hoe dan ook, in dit album stierf Marchimont door Bahaal terwijl hij het in Suske en Wiske overleefde.
 • Ook al hebben technisch gezien Fabio Bono en Dimitri Fogolin niks te maken had gehad met de Nieuwe reeks - Deel 1 en was hun introductie in het volgende album, De Uitverkorene verscheen in dit album op de laatste bladzijde de "nieuwe Johan", getekend door Fabio Bono en ingekleurd door Dimitri Fogolin.
 • In Thybald - De Rode Loper verscheen ook een personage genaamd Rachid bedacht door Karel Biddeloo, maar deze verscheen nooit in de reguliere stripreeks. Het verhaal was gebaseerd op De Rode Ridder.
 • Martin Lodewijk is het enige nieuwe reeks lid die niks te maken had met dit album.
 • Vanaf dit album eindigde Tijdperk III: Claus Scholz.
 • Dit is de enige tijdperk finale momenteel waarin Johan genoemde personages in vermoord. Johan vermoordde Rachid en Kahar in dit album.
 • Dit is de eerste en momenteel enige tijdperk finale waarin Johan leden van Bahaal's groep in vermoord.
 • Dit is de eerste en momenteel enige tijdperk finale met leden die werkte voor Bahaal of Bahaal zelf.
Chrysotis
Chrysotis
 • In dit album had Johan seks met Anat. Hierdoor vonden de fans dat Peter van Gucht de eerdere seks tussen Johan en Chrysotis uit Het Verdronken Land vergeten was en het vreemd dat Galaxa daarop niet reageerde. De mogelijke reden waarom Galaxa de seks tussen Johan en Chrysotis wel toestond was, omdat Johan niet verliefd was op haar en alleen seks had voor het nalatenschap van Chrysotis. Terwijl toen Johan seks had met Anat was Johan ook verliefd aan het worden op haar, in plaats van Galaxa. Ironisch genoeg, Johan deed dit niet voor haar nalatenschap en niet wetende dat hij eventueel een zoon op de wereld zou zetten.
 • Dit is het enige album waarin Johan een stoppelbaardje heeft en deze niet was getekend door Fabio Bono. In plaats daarvan tekende Claus Scholz zijn stoppelbaardje.
 • Dit is het vierde album waarin het kwartet Johan, Bahaal, Merlijn en Galaxa in te zien waren, die op de meeste albums verschijnen bij de achterkant. Het eerste album was Het Nimfenwoud, gevolgd door De Vervloekte Stad en Ninja!.
 • Dit is de eerste verschijning van het kwartet dat niet in een album was van Karel Biddeloo.
  • Als Inferno niet wordt meegeteld (die buiten de stripreeks van de reguliere albums viel) is dit nog steeds het enige album waarin het kwartet verschijnt in een album die niet bedacht en getekend was door Karel Biddeloo.
 • Johan werd niet genoemd in de verhaallijn van dit album.
 • Dit is de eerste tijdperk finale waarbij Johan van Horst met zijn zwaard op de cover staat terwijl hij deze in handen draagt.

Johans moorden

Achter de schermen

Peter-Van-Gucht
Peter van Gucht

Verwijzingen en notities

Zie ook